Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Alleen empathisch reflecteren is niet genoeg

Elliott, R., Bohart, A., Larson, D., Muntigl, P., & Smoliak, O. (2023). Empathic reflections by themselves are not effective: Meta-analysis and qualitative synthesis. Psychotherapy Research.

ONDERZOEKRenate Geuzinge, Wies Verheul en Árpi Süle - 61–3 (2023)

VOORVERTONING

Tijdens de openingslezing van het wereldcongres afgelopen jaar in Kopenhagen vertelde Robert Elliott van een tweetal grote meta-analyses die hij net had afgerond en waarvan de resultaten hem hadden verrast. Eén van deze meta-analyses was deze studie: een studie naar de effectiviteit van empathische reflecties binnen diverse oriëntaties.De empathische reflecties van de therapeut worden gebruikt om ‘terug te geven’ of inzichten in de communicatie en ervaringen van de cliënt te delen. We laten zo de cliënten weten dat we hun ervaringen begrijpen. Empathische reflecties staan centraal in de persoonsgerichte en experiëntiële benadering, maar worden inmiddels algemeen aanvaard en maken deel uit van basisopleidingsprogramma’s voor therapeutische vaardigheden.

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.