Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Bernard Sabbe & Luc Braeckmans (2020). De vele lichamen die we zijn. Medische-wijsgerige verkenningen. Oud-Turnhout/ ’s-Hertogenbosch: Gompel&Svacina.

BOEKBESPREKINGRenate Geuzinge - 59–1 (2021)

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.