Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

De robuuste relatie tussen alliantie en succesvolle psychotherapie

Fluckiger, Ch., Del Re, A.C., Wampold, B.E., & Horvath, A.O. (2018). The alliance in adult psychotherapy: A meta-analytic synthesis. Psychotherapy, 55, 316-340.

ONDERZOEKRenate Geuzinge - 59–1 (2021)

VOORVERTONING

De alliantie is de meest onderzochte variabele die gerelateerd is aan psychotherapeutisch succes, los van de therapeutische oriëntatie. Alliantie, soms werkalliantie of therapie-alliantie genoemd, refereert aan het holistische samenwerkingsaspect van de therapeut-cliëntrelatie. Sinds de initiële meta-analyse in 1991 is de correlatie alliantie-outcome meerdere keren op meta-analyseniveau onderzocht. Het toenemende volume aan onderzoek naar de alliantie is indrukwekkend: inmiddels is het aantal studies verdrievoudigd. Deze meta-analyse richtte zich op de periode van 2010 tot april 2017 waarbij er ook een verbinding gemaakt werd met de eerdere meta-analyses. De onderzoekers probeerden de vraag te beantwoorden hoe robuust deze correlatie nu werkelijk is.

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.