Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

‘De therapie is geslaagd, maar mogelijk bezwijk ik aan de bijwerkingen’

UIT DE PRAKTIJKNele Stinckens en Claude Missiaen - 59–1 (2021)

VOORVERTONING

'It takes a village to raise a child' is een Afrikaans gezegde waarmee bedoeld wordt dat het grootbrengen en opvoeden van kinderen het beste gedragen wordt door alle mensen die in de directe omgeving van het kind betrokken zijn. Deze omvattende en complexe taak overstijgt hetgeen een individuele ouder kan aanbieden. Bij uitbreiding geldt dit misschien evenzeer voor cliënten met vroegkinderlijke hechtingskwetsuren. Hun nood aan een veilige en stabiele hechtingsfiguur kan zo groot zijn en hun vertrouwen dermate wankel dat het ‘containen’ van hun relationeel appel en het helpen reguleren van hun emoties te veel vraagt van een individuele therapeut. Dit betekent niet dat ambulante therapie bij dergelijke problematiek niet mogelijk is; wel dat het soms een creatieve aanpassing vergt van het vertrouwde kader, waarbij collega-therapeuten id...

 

SLEUTELWOORDEN

casusbespreking, QIT online, hechting

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.