Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

De structuur waarin je vastraakt met je cliënt is (ook) van jou

Het belang van het zelfexploratieproces van de therapeut in supervisie of intervisie

ARTIKELÁrpi Süle - 58–2 (2020)

SAMENVATTING

Als een therapeutisch proces vastloopt komt niet alleen de cliënt in een structuurgebonden ervaringswijze terecht maar ook de therapeut. Wat zich afspeelt in de therapeutische relatie raakt ook aan bepaalde kwetsbare ervaringen van de therapeut waarmee hij zich niet op een aanvaardende manier kan verhouden. Zijn beleving van de situatie raakt daardoor vast in een structuurgebonden ervaringswijze. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van een focusinggerichte intervisiesessie en daarna belicht vanuit vier perspectieven. Deze perspectieven bieden telkens andere inzichten in bepaalde aspecten van supervisie en intervisie.

SLEUTELWOORDEN

structuurgebonden ervaring van de therapeut, focusinggerichte intervisie

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.