Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

'Als het gezin een destructief traumatiserend systeem is' – Zevende landelijke CELEVT-congres, 10 oktober 2019, Amersfoort

CONGRESVERSLAGHeidi Deknudt - 58–1 (2020)

VOORVERTONING

Het congres wordt geopend door Martijne Rensen, de oprichtster van CELEVT (Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke chronische Traumatisering). Binnen CELEVT zijn er de laatste jaren een aantal evoluties geweest. In 2018 werd de trauma-academie opgericht, met korte cursussen maar ook met de eerste gespecialiseerde opleiding van een jaar voor GZ-psychologen. Naar aanleiding van een grote meldactie voor patiënten die geen gepaste behandeling konden vinden werd het STRAKX-traumanetwerk opgericht met als doel traumacentra over heel Nederland op te richten. Alles was klaar om uit de startblokken te gaan, maar vier weken voor de start, net voor het congres, is de financiering spaak gelopen, de ontgoocheling was voelbaar.

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.