Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Over het belang van cliënt- en ontwikkelingsgerichte speltherapie voor mentaliseren

UIT DE PRAKTIJKKatrien Dewippe, Willy Colin & Greet Vanaerschot - 57–3 (2019)

VOORVERTONING

In mijn praktijk als zelfstandig kinderpsycholoog en psychotherapeut vind ik het elke keer weer een uitdaging om kinderen in therapie te helpen groeien en hun intrinsieke ontwikkeling of ‘zelfactualisatietendens’ (Rogers, 1957) te stimuleren. Daarbij heb ik (KD) aan den lijve mogen ondervinden dat de therapeutische relatie bij uitstek het instrument is om een proces van verandering op gang te brengen bij mijn cliënten. Hiertoe zijn mijn persoon en mijn houding als therapeut zeker van invloed. Daarnaast zijn er uiteraard ook specifieke interventies die faciliterend werken voor de verschillende fasen in de behandeling.

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.