Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Bonnie Badenoch (2018). The heart of trauma. Healing the embodied brain in the context of relationships. New York/ London: W.W. Norton & Company.

BOEKBESPREKINGRenate Geuzinge - 57–2 (2019)

VOORVERTONING

Amerikaanse boeken maken in tegenstelling tot Nederlandse of Europese boeken een minder duidelijk onderscheid tussen zelfhulpboeken en boeken voor professionals. De laatste hebben meestal een zodanige schrijfstijl en woordgebruik dat mensen die zoeken naar zelfhulp via een boek al na een paar bladzijden afhaken. Boeken die voor de leken zijn geschreven, en overigens niet altijd bedoeld zijn om je van je DSM-stoornis af te helpen, zijn helaas nogal eens oppervlakkig, incompleet (met amper referenties) of bevatten soms zelfs onjuiste informatie. Dit is weer zo’n echt Amerikaans boek. Volledig en met de juiste referenties.

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.