Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Marijke Baljon, Grieteke Pool & Roelf Jan Takens (2015). Persoonsgerichte therapie in de praktijk. Emotiegericht, procesgericht, cliëntgericht (2015). Amsterdam: Hogrefe.

BOEKBESPREKINGRenate Geuzinge - 54–2 (2016)

VOORVERTONING

Nu hebben we zo’n mooi Handboek Gesprekstherapie (Lietaer e.a., 2008), dat zo volledig alle aspecten van het persoonsgerichte gedachtegoed beschrijft; wat kan dit boek daar nu nog aan toevoegen? Dat was mijn eerste reactie toen ik op de redactie de titel zag binnenkomen. Toen ik echter eenmaal begon dit dertien hoofdstukken tellende boek te lezen, werd me al snel duidelijk wat de kracht van dit boek is: simpel. Het is lastig om een samenvatting te geven van een inhoud die op zichzelf al beknopt is. Het boek begint met een inleiding van Baljon, waarin zij kort de persoonsgerichte stroming en haar basisprincipes uitlegt. In dit eerste hoofdstuk zien we al snel wat dit boek onderscheidt van andere boeken over persoonsgerichte therapie. In een overzichtelijk kader worden twee oefeningen beschreven waarmee de lezer meteen met zichzelf en zij...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.