Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Verbittering en therapie

UIT DE PRAKTIJKMaagdenberg, Theo - 52–1 (2014)

SAMENVATTING

Over verbittering blijkt onthutsend weinig bekend te zijn in de wetenschappelijke
literatuur. Toch kloppen heel wat verbitterde mensen aan bij de hulpverlening. Wanneer
de verbittering niet onderkend wordt leidt dit vaak tot een voor zowel cliënt als therapeut
frustrerend behandelresultaat. In deze bijdrage worden enige aspecten van verbittering
en therapie verkend.

SLEUTELWOORDEN

verbittering, stagnerende psychotherapie

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.