Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Specifieke veranderingen in het brein door de niet-specifieke factoren van de psycho therapeutische relatie. Een overzicht vanuit een interpersoonlijk neurobiologisch perspectief

ARTIKELGeuzinge, Renate - 52–1 (2014)

SAMENVATTING

In dit artikel wordt stilgestaan bij de laatste inzichten in de ontwikkeling en
plasticiteit van het brein in het algemeen en de impact van interpersoonlijke relaties op
neurofysiologische processen, de groei van neuronale circuits, in het bijzonder. Vanuit
een interpersoonlijk neurobiologisch perspectief laat ik zien dat de non-specifieke factoren
van de psychotherapeutische relatie het brein op een heel specifieke manier kunnen
veranderen.

SLEUTELWOORDEN

therapeutische relatie, a-specifieke factoren, interpersoonlijk, neurobiologie, brein

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.