Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Jongeren met een eetstoornis: training in het contact maken met gedachten, gevoelens en het lijf

ARTIKELGeuzinge, Renate, Hardon, Bea, & Fleminger, Sonja - 46–1 (2008)

SAMENVATTING

Veel jongeren met een eetstoornis zijn door een gebrekkige sociaal emotionele ontwikkeling en tevens door extreem ondergewicht en/of slechte voedingstoestand vaak niet in staat om gevoelens bij zichzelf te herkennen, laat staan om te differentiëren tussen gevoelens. Er is weinig tot geen contact met het lichaam en ook het contact met leeftijdsgenoten (de ander) is beperkt. Voor deze doelgroep hebben wij als onderdeel van het behandelprogramma van het Cluster Eetstoornissen Accare, van de Kinder- en Jeugdpsychiatrie Drenthe, een contacttraining ontwikkeld. De training, die een onderdeel vormt van de psychosociale training, wordt groepsgewijs gegeven en leert de jongere de basale vaardigheden die nodig zijn om meer contact met zichzelf (gedachten, gevoelens en lijf) te maken. Vandaar uit wordt het mogelijk om te leren om beter contact te maken met de ander. De training dient als pretherapie die vooraf gaat of samengaat met de andere onderdelen van het behandelaanbod.

SLEUTELWOORDEN

eetstoornissen, emotionele differentiatie, lichaamsbewustzijn

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.