Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Uit de praktijk

Pagina
1
2 3 4

2024


UIT DE PRAKTIJK
In therapie over dat wat er niet is gebeurd: Een verdiepingsproces rond het subtiele gemis aan emotionele afstemming
Pieter-Paul Maebe - 62–2 (2024)
UIT DE PRAKTIJK
Als een gekoesterde overtuiging aan duigen ligt: Het hercreëren van betekenis als taak in emotion focused therapy
Juliette Becking & Renate Geuzinge - 62–2 (2024)
UIT DE PRAKTIJK
Een energiemodel voor burn-out
vrij toegankelijk

Theo Maagdenberg - 62–1 (2024)
UIT DE PRAKTIJK
Ervaringen met een ervaringsgerichte groepstherapie
vrij toegankelijk

Árpi Süle & Veronique Goossens - 62–1 (2024)

2023


UIT DE PRAKTIJK
Samen bruggen bouwen: van hier naar de overkant en terug. Narratieve integratie binnen vaktherapie beeldend vanuit interpersoonlijk neurobiologisch perspectief
vrij toegankelijk

Maartje Stam-Rommens - 61–4 (2023)
UIT DE PRAKTIJK
De doos van pandora opengewrikt door enkelvoudig trauma. De kracht van emoties bij de verwerking van complex trauma
Geert Michels - 61–4 (2023)
UIT DE PRAKTIJK
Opent onvoorwaardelijke aanvaarding deuren? Een casusillustratie
Nikki Kikken - 61–2 (2023)
UIT DE PRAKTIJK
‘Vooruit struikelen’ bij breuken en blokkades in de therapeutische relatie aan de hand van de ‘driehoek van Bion’ en de EFT-tango van Johnson
vrij toegankelijk

Ineke Scholten - 61–1 (2023)

2022


UIT DE PRAKTIJK
Spelen in een onveilige wereld. Het speltherapeutisch proces van een kind met een fragiel proces
vrij toegankelijk

Line Jehoul, Willy Colin & Greet Vanaerschot - 60–4 (2022)
UIT DE PRAKTIJK
Het (her)opbouwen van een veilige haven bij een cliënte met dwang
vrij toegankelijk

Lies De Ruddere - 60–3 (2022)
UIT DE PRAKTIJK
Louise laat (niet) los. Hoe een adolescent zichzelf leert reguleren om te kunnen separeren
vrij toegankelijk

Hanne Claes, Willy Colin & Greet Vanaerschot - 60–2 (2022)
UIT DE PRAKTIJK
De geblesseerde hoogbegaafde. Herkennen van en werken met hoogbegaafde cliënten
Kirsten Copier - 60–2 (2022)
UIT DE PRAKTIJK
Twee zakjes. Samen zijn in de (on)draaglijke zwaarte van het bestaan
vrij toegankelijk

Maaike Afschrift - 60–1 (2022)

2021


UIT DE PRAKTIJK
Online speltherapie. Over kinderen anders vasthouden in tijden van corona
vrij toegankelijk

Pascale Schoenmakers - 59–3 (2021)
UIT DE PRAKTIJK
Online behandelen. Drie casusbeschrijvingen met elk hun eigen uitdagingen
Maud Schaepkens - 59–3 (2021)
UIT DE PRAKTIJK
Echtparen online behandelen
Karin Wagenaar - 59–3 (2021)
UIT DE PRAKTIJK
Praatgroepen met niet-begeleide minderjarige vluchtelingen
Florence Malherbe - 59–2 (2021)
UIT DE PRAKTIJK
‘De therapie is geslaagd, maar mogelijk bezwijk ik aan de bijwerkingen’
vrij toegankelijk

Nele Stinckens en Claude Missiaen - 59–1 (2021)
UIT DE PRAKTIJK
Samen op weg doorheen het land der onaffe zaken. Werken met unfinished business
vrij toegankelijk

Lynn Van den Eynde en Willy Colin - 59–1 (2021)

2020


UIT DE PRAKTIJK
Deskundige medemenselijkheid. Een existentiële benadering van opleiding en supervisie
vrij toegankelijk

Mia Leijssen - 58–2 (2020)
UIT DE PRAKTIJK
Wat een kind je laat voelen. Focussend aan de slag rond het contact tijdens teamsupervisie in de jeugdhulp
vrij toegankelijk

Erwin Vlerick - 58–2 (2020)

2019


UIT DE PRAKTIJK
Kwaadheid als reddingsboei in een zee van woede. Werken met verschillende soorten kwaadheid bij complex trauma vanuit emotion-focused therapie
vrij toegankelijk

Kaatje Vandevelde - 57–4 (2019)
UIT DE PRAKTIJK
Routes naar en doorheen schaamte: Schaamte bekeken als kernproces in Emotion-Focused Therapy
vrij toegankelijk

Thijs Vanhie - 57–3 (2019)
UIT DE PRAKTIJK
Over het belang van cliënt- en ontwikkelingsgerichte speltherapie voor mentaliseren
vrij toegankelijk

Katrien Dewippe, Willy Colin & Greet Vanaerschot - 57–3 (2019)
UIT DE PRAKTIJK
Cursus focussen: een onderbenut potentieel in de therapiewereld
vrij toegankelijk

Chris Van de Veire - 57–1 (2019)
Pagina
1
2 3 4