Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Reflecties

Pagina 1 2
3
4

2003


REFLECTIE
Kan het korter? Een reactie op het artikel 'Kort en goed' van Bert Allemeersch
vrij toegankelijk

Stuyling de Lange, Johannes - 41–4 (2003)
REFLECTIE
Enige reflecties over therapeutische houding en wetenschappelijke methode
vrij toegankelijk

Snijder-van den Eerenbeemt, Annemarie - 41–3 (2003)
REFLECTIE
Het luisteren beluisterd
vrij toegankelijk

Maas, René - 41–1 (2003)

2002


REFLECTIE
Voorbij de autonomie? Enige gedachten over de ontwikkeling van het autonomiebegrip: van individuele zelfbepaling naar een gesitueerde authenticiteit
vrij toegankelijk

Snijder-van den Eerenbeemt, Annemarie - 40–3 (2002)
REFLECTIE
Waarschijnlijk zijn Carl Rogers en Abraham Moslow de psychologen die de grootste maatschappelijke invloed hebben gehad. Hun ideeën hebben aanzienlijke maatschappelijke schade aangericht, omdat zelfs d
vrij toegankelijk

Boon, Albert - 40–2 (2002)

2001


REFLECTIE
Cliëntgerichte en experiëntiële psychotherapie bekeken door een systeemtheoretische bril; verslag van een verbindingspoging
vrij toegankelijk

De Bleser, Dirk - 39–4 (2001)
REFLECTIE
Partnerrelatietherapie. Niet samen maar ook niet zonder elkaar ... de verstrengeling van partnerrelatieproblemen
vrij toegankelijk

Krips, Arjen - 39–3 (2001)
REFLECTIE
Overdenkingen bij het boek 'Person-centred therapy. A European perspective'
vrij toegankelijk

Peters, Hans - 39–1 (2001)

2000


REFLECTIE
Het incongruentiebegrip als diagnostisch instrument en behandelingsmodel
vrij toegankelijk

Snijder-van den Eerenbeemt, Annemarie - 38–2 (2000)

1999


REFLECTIE
Een facelift voor het cliëntgericht-experiëntieel paradigma
vrij toegankelijk

Lietaer, Germain - 37–2 (1999)
REFLECTIE
AEDP: psychodynamisch kort door de bocht op cliëntgerichte banden. Een reactie met achtergronden, kanttekeningen en de vraag naar een 'eigen fabrikaat'
vrij toegankelijk

Snijders, Hans - 37–2 (1999)
REFLECTIE
Enkele bedenkingen naar aanleiding van het artikel van D. Fosha en M. Slowiaczek
vrij toegankelijk

Van Balen, Richard - 37–2 (1999)
REFLECTIE
Hoop doet leven. Een kanttekening bij D. Fosha en M.L. Slowiaczek 'Techniques to Accelerate Dynamic Psychotherapy'
vrij toegankelijk

Stommel, René - 37–2 (1999)
REFLECTIE
Accelerated experiential-dynamic therapie bezien vanuit een integratief standpunt
vrij toegankelijk

Vries, Jan H.P. de - 37–2 (1999)
REFLECTIE
Ten Geleide Themanummer Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy
Piet Bouwens - 37–2 (1999)
REFLECTIE
Carl Rogers, de man en zijn werk
vrij toegankelijk

Pols, Jan - 37–2 (1999)
REFLECTIE
Wat betekent integratie eigenlijk? Beschouwingen naar aanleiding van Wachtels boek 'Psychoanalysis, behavior therapy, and the relational world'
vrij toegankelijk

Peters, Hans - 37–1 (1999)

1998


REFLECTIE
Martin van Kalmthout: Een dissident?
vrij toegankelijk

Leijssen, Mia - 36–3 (1998)
REFLECTIE
'Psychiatrische Psychotherapie'; een on-begrip
vrij toegankelijk

Verschuur, Joop - 36–1 (1998)
REFLECTIE
Kort en cliëntgericht
vrij toegankelijk

Stommel, René - 36–1 (1998)

1996


REFLECTIE
Kortdurende cliëntgerichte psychotherapie
Krips, F.A. - 34–4 (1996)
REFLECTIE
Overdracht en tegenoverdracht: enkele casussen
Vossen, Trees - 34–1 (1996)

1995


REFLECTIE
Over de betekenis van zeemeerminnen
Colsoul, Geneviève - 33–2 (1995)
REFLECTIE
Congruentie: een onderbelichte invalsweg tot procesbevordering
Jennen, Myriam - 33–1 (1995)

1994


REFLECTIE
Psychotherapie en zingeving (naar aanleiding van het boek 'Psychotherapie en zingeving' onder redactie van D. Debats)
Andriessen, H. - 32–3 (1994)
Pagina 1 2
3
4

CALL FOR PAPERS Door de corona-pandemie hebben de meesten van ons in het afgelopen jaar ervaring opgedaan met online werken. Met een themanummer over online werken willen we een forum bieden om de hierbij verworven kennis te verzamelen, systematiseren en door te geven. Heb je een bepaalde visie...