Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Onderzoek

Pagina
1
2

2024


ONDERZOEK
Is werken met de tweestoelendialoog uit emotion-focused therapy (EFT) effectiever in het in proces brengen van emoties dan werken met de rogeriaanse grondhoudingen?
Gina Devos - 62–2 (2024)
ONDERZOEK
Therapeutische responsiviteit in het landschap van leegte bij depressie. Een kwalitatief onderzoek bij psychotherapeuten en counselors
Heidi Pellens - 62–1 (2024)

2023


ONDERZOEK
Alleen empathisch reflecteren is niet genoeg. Elliott, R., Bohart, A., Larson, D., Muntigl, P., & Smoliak, O. (2023). Empathic reflections by themselves are not effective: Meta-analysis and qualitative synthesis. Psychotherapy Research.
Renate Geuzinge, Wies Verheul en Árpi Süle - 61–3 (2023)
ONDERZOEK
Het geweten, een integratieve theorie. Het functioneren van het geweten in delinquenten en niet- delinquenten
Marion Verkade - 61–2 (2023)
ONDERZOEK
Intieme en seksuele gevoelens voor een cliënt ervaren: het taboe ontrafeld
Lara Vesentini - 61–1 (2023)

2022


ONDERZOEK
Factsheet 'Persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie bij volwassenen'. Stand van wetenschap en praktijk
vrij toegankelijk

Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie - 60–4 (2022)
ONDERZOEK
Emotion focused therapy, een veelbelovend alternatief voor cognitieve gedragstherapie bij gegeneraliseerde angst. Timulak, L., Keogh, D., Chigwedere, C., Wilson, Ch., Ward, F., Hevey, D., ... Mahon, S. (2022). A comparison of emotion-focused therapy and cognitive-behavioral therapy in the treatment of generalized anxiety disorder
vrij toegankelijk

Wies Verheul - 60–3 (2022)
ONDERZOEK
Pre-therapie met psychosegevoelige mensen. Lessen uit proces- en uitkomstenonderzoek
Mathias Dekeyser - 60–2 (2022)
ONDERZOEK
Zingevingsprofielen en werkalliantie in het begin van therapie
Árpi Süle - 60–1 (2022)

2021


ONDERZOEK
Accelerated experiential dynamic psychotherapy
vrij toegankelijk

Marjoleine Streefkerk - 59–4 (2021)
ONDERZOEK
Een overzicht van de wetenschappelijke ondersteuning van cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie. Richtlijn bij de aanpak van het calimerocomplex
vrij toegankelijk

Ellen Gunst - 59–3 (2021)
ONDERZOEK
#ZIN-IN Een pleidooi voor meer zingeving in onze therapieën. Vos, J., & Vitali, D. (2018). The effects of psychological meaning-centered therapies on quality of life and psychological stress: A meta-analysis. Palliative and Supportive Care, 16, 608- 632.
Sofie Verdegem - 59–2 (2021)
ONDERZOEK
De robuuste relatie tussen alliantie en succesvolle psychotherapie. Fluckiger, Ch., Del Re, A.C., Wampold, B.E., & Horvath, A.O. (2018). The alliance in adult psychotherapy: A meta-analytic synthesis. Psychotherapy, 55, 316-340.
vrij toegankelijk

Renate Geuzinge - 59–1 (2021)

2020


ONDERZOEK
De rol van het emotionele verwerkingsproces in attachment-based family therapy (ABFT) en emotion-focused therapie (EFT) bij onopgeloste woede. Diamond, G.M., Shahar, B., Sabo, D., & Tsvieli, N. (2016). Attachment-based family therapy and emotion-focused therapy for unresolved anger: The role of productive emotional processing. Psychotherapy, 53, 34–44.
vrij toegankelijk

Árpi süle - 58–4 (2020)
ONDERZOEK
De alliantie tussen supervisor en supervisant nader bekeken. C. Edward Watkins, Jr. (2014). The supervisory alliance: a half century of theory, practice and research in critical perspective. American Journal of Psychotherapy, 68, 19-55.
vrij toegankelijk

Wies Verheul - 58–3 (2020)
ONDERZOEK
Therapeuteffect
vrij toegankelijk

Anton Hafkenscheid - 58–2 (2020)
ONDERZOEK
Bevorderen van emotionele verandering bij seksuele plegers: verloren zaak of noodzaak?. Een meervoudige gevalsstudie
vrij toegankelijk

Ellen Gunst - 58–1 (2020)

2019


ONDERZOEK
His master’s voice. Een empirisch onderzoek van Rogers’ carrière. Lietaer, G. & Gundrum, M. (2018). His master’s voice: Carl Rogers’ verbal response modes in therapy and demonstration sessions through his career. A quantitative analysis and some qualitative-clinical comments. Person-Centered & Experiential Psychotherapies, 17, 275-363.
vrij toegankelijk

Árpi Süle - 57–4 (2019)
ONDERZOEK
EFT voor de gegeneraliseerde angststoornis: een open clinical trial. Timulak, L. et al. (2017). Emotion-focused therapy for generalized anxiety disorder: An exploratory study. Psychotherapy, 54, 361-366.
vrij toegankelijk

Germain Lietaer - 57–3 (2019)
ONDERZOEK
Een experiëntieel model voor hoogbegaafdheid. Maud van Thiel, Noks Nauta & Jan Derksen (2019). An experiential model of giftedness. Giftedness from an internal point of view, made explicit by means of the Delphi method. Advanced Development, 17, 79-99.
vrij toegankelijk

Wies Verheul - 57–2 (2019)
ONDERZOEK
Focusing-georiënteerde experiëntiële psychotherapie: een overzicht van het wetenschappelijke onderzoek. Deel 2: Onderzoek naar microprocessen
vrij toegankelijk

Árpi Süle - 57–1 (2019)

2018


ONDERZOEK
Focusing-georiënteerde experiëntiële psychotherapie: een overzicht van het wetenschappelijke onderzoek. Deel 1: Onderzoek van macroprocessen
vrij toegankelijk

Árpi Süle - 56–4 (2018)
ONDERZOEK
Het optimaal benutten van emoties in de therapiesessie. Lars Auszra, Leslie S. Green­berg & Imke Herrmann (2013). Client emotional producti­vity – optimal client in­-session emotional processing in expe­riential therapy. Psychotherapy Research, 23, 732-746.
vrij toegankelijk

Wies Verheul - 56–3 (2018)
ONDERZOEK
Gesprekstherapie bij boulimia nervosa. Karsten Schützmann, Melanie Schützmann & Jochen Eckert (2010). Wirksamkeit von ambulanter Gesprächspsychotherapie bei Bulimia nervosa: Ergebnisse einer randomisiert-kontrolliertern Studie. Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie, 60, 52-63.
vrij toegankelijk

Roelf Jan Takens - 56–2 (2018)
ONDERZOEK
EFT bij mensen met een vermijdende persoonlijkheidsstoornis. Alberta Pos (2014). Emotion focused therapy for avoidant personality disorder: pragmatic considerations for working with experientially avoidant clients. Journal of Contemporary Psychotherapy, 44, 127-139
vrij toegankelijk

Wies Verheul - 56–1 (2018)
Pagina
1
2
Meest gelezen
ONDERZOEK - Emotion Focused therapie bij complex trauma. Sandra C. Paivio, Josée L. Jarry, Helen Chagigiorgis, Imogen Hall & Margaret Ralston (2010). Efficacy of two versions of emotion-focused therapy for resolving child abuse trauma. Psychotherapy Research, 20, 353-366. (55–1)

ONDERZOEK - De empirische validatie van humanistisch-georiënteerde psychotherapieën: 'State of The Union'. David J. Cain, Kevin Keenan & Shawn Rubin (Eds.) (2016). Humanistic Psychotherapies. Handbook of Research and Practice (2nd ed.). Washington, DC: American Psychological Association. (55–2)

ONDERZOEK - Een experiëntieel model voor hoogbegaafdheid. Maud van Thiel, Noks Nauta & Jan Derksen (2019). An experiential model of giftedness. Giftedness from an internal point of view, made explicit by means of the Delphi method. Advanced Development, 17, 79-99. (57–2)

ONDERZOEK - Therapeuteffect (58–2)

ONDERZOEK - EFT bij mensen met een vermijdende persoonlijkheidsstoornis. Alberta Pos (2014). Emotion focused therapy for avoidant personality disorder: pragmatic considerations for working with experientially avoidant clients. Journal of Contemporary Psychotherapy, 44, 127-139 (56–1)

ONDERZOEK - Focusing-georiënteerde experiëntiële psychotherapie: een overzicht van het wetenschappelijke onderzoek. Deel 1: Onderzoek van macroprocessen (56–4)

ONDERZOEK - Focusing-georiënteerde experiëntiële psychotherapie: een overzicht van het wetenschappelijke onderzoek. Deel 2: Onderzoek naar microprocessen (57–1)

ONDERZOEK - Accelerated experiential dynamic psychotherapy (59–4)

ONDERZOEK - Factsheet 'Persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie bij volwassenen'. Stand van wetenschap en praktijk (60–4)