Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Nummer 3 2022

TEN GELEIDE

Ons zomernummer kreeg definitief vorm na de Junidag van de VVCEPC en in de aanloop naar het wereldcongres in Kopenhagen. En ondertussen waren sommigen ook nog aanwezig op de International Focusing Conference. De herinnering aan en het vooruitzicht op het ontmoeten van collega’s over de hele wereld, met wie je je samen in bepaalde aspecten van ons werk kan verdiepen, gaf ondertussen een zeker vakantiegevoel. En dat deed ook beseffen dat we ons gelukkig mogen voelen met een beroep dat – zelfs op congressen en studiedagen – de mogelijkheid creëert tot diepgaande menselijke contacten, en daardoor zinvol en zomers aanvoelt.

In schril contrast met dat zomergevoel staat de aanhoudende oorlog in Oekraïne (en op vele andere plaatsen in de wereld). De reacties in de maatschappij die daarop volgden deden Greet Vanaerschot nadenken over empathie: de verschillende visies erop en de risico’s ervan. Deze laatste doen zich in de therapiekamer minder vaak voor dan erbuiten. In haar artikel wil ze theoretisch en op basis van onderzoek het onderscheid tussen psychotherapeutische hulp en impulsief (en soms niet-effectief) hulpgedrag scherpstellen.

Ann Van de Velde, Johan De Keyser en Joris Dewispelaere bespreken in hun artikel de dialoogmethode van de Marriage Encounter-beweging, die als een preventieve techniek kan gezien worden voor relatieproblemen. Ze waren getroffen door de gelijkenissen met de emotionally focused therapy voor koppels en bespreken de raakpunten van beide methoden.

In een praktijkbijdrage beschrijft Lies De Ruddere een inspirerend therapeutisch proces met een cliënte met dwang vanuit een experiëntieel-existentiële invalshoek. Het opbouwen van een veilige haven, vanwaaruit ze samen focussend contact konden maken met de diepere, existentiële lagen in de dwang, leek hierbij van cruciaal belang te zijn.

Grieteke Pool maakt sinds het einde van vorig jaar deel uit van onze redactieraad. Renate Geuzinge sprak met haar over haar werk, over muziek in het therapeutisch proces en over het belang van de geschiedenis van hoedenmaken.

Vorig najaar op ons gemeenschappelijk congres in Grobbendonk presenteerde Ladislav Timulak de resultaten van het onderzoek van zijn team waarin de effectiviteit van emotion focused therapy vergeleken werd met cognitieve gedragstherapie bij gegeneraliseerde angst. Nu dat hun studie gepubliceerd is, krijgt u een bespreking ervan door Wies Verheul.

Wandelen in het Groningse Noorderplantsoen heeft Marcel Gerrits Jans al vaak geïnspireerd in zijn columns. Deze keer zijn het de mensen die er gaan sporten in het mooie weer die hem doen bezinnen over het verschil tussen het lichaam als Körper en het lichaam als Leib.

Hoe de veranderingen in de wereld ook in onze therapiekamers binnenkomen en wat deze met ons als hulpverleners doen was het thema van de Junidag van de VVCEPC dit jaar. Alhoewel deze kort voor onze deadline viel, geeft Inge Van Camp haar impressies over deze dag nog in dit nummer.

De zomerperiode brengt voor sommigen ook meer ruimte om te lezen, misschien in de verkoelende schaduw van een boom. Deze keer bespreken we vier boeken waarin mensen die zich ook tijdens de vakantie graag verder verdiepen in ons vakgebied, geïnteresseerd kunnen zijn. Selena Klomp heeft een boek gelezen dat aansluit op het thema van de Junidag en dat gaat over therapie met transmensen en mensen op zoek naar hun genderidentiteit. Twee andere boeken gaan over trauma, gerecenseerd door twee collega’s die hier echt thuis in zijn. Heidi Deknudt bespreekt een werk over narratieve exposuretherapie en Renate Geuzinge staat stil bij een boek over trauma en ouderschap. Ten slotte krijgt u een bespreking van de herziene uitgave van het boek van Anton Hafkenscheid over de therapeutische relatie door ondergetekende.

In naam van de redactie wens ik aan iedereen veel leesplezier en een deugddoende zomer,
Árpi Süle

 

INHOUD

ARTIKEL
Empathie in tijden van ziekte en oorlog. Wat leert ons dit over krachten, valkuilen en implicaties voor psychotherapie?
vrij toegankelijk

Greet Vanaerschot - 60–3 (2022)
ARTIKEL
Schrijfgesprekken over emoties. Raakpunten tussen de dialoogmethode van de Marriage Encounter-beweging en emotionally focused therapy
Ann Van de Velde, Johan De keyser & Joris Dewispelaere - 60–3 (2022)
UIT DE PRAKTIJK
Het (her)opbouwen van een veilige haven bij een cliënte met dwang
vrij toegankelijk

Lies De Ruddere - 60–3 (2022)
INTERVIEW
Dicht bij de eigen passie, met aandacht voor het geheel van het leven. Een interview met Grieteke Pool
Renate Geuzinge - 60–3 (2022)
ONDERZOEK
Emotion focused therapy, een veelbelovend alternatief voor cognitieve gedragstherapie bij gegeneraliseerde angst. Timulak, L., Keogh, D., Chigwedere, C., Wilson, Ch., Ward, F., Hevey, D., ... Mahon, S. (2022). A comparison of emotion-focused therapy and cognitive-behavioral therapy in the treatment of generalized anxiety disorder
vrij toegankelijk

Wies Verheul - 60–3 (2022)
COLUMN
Lichaamskwesties
Marcel Gerrits Jans - 60–3 (2022)
CONGRESVERSLAG
De wereld in de therapeut. Junidag van de VVCePC. 10 juni 2022, Leuven
Inge Van Camp - 60–3 (2022)
BOEKBESPREKING
Sam Hope (2019). Person-centred counselling for trans and gender diverse people. A practical guide. Londen/Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers
Selena Klomp - 60–3 (2022)
BOEKBESPREKING
Ruud Jongedijk (2021). Levensverhalen en trauma. Narratieve exposuretherapie in theorie en praktijk (geheel herziene editie). Amsterdam: Uitgeverij Boom.
Heidi Deknudt - 60–3 (2022)
BOEKBESPREKING
Marjo Ruismäki, Lisa Friberg, Kirsti Keskitalo, Anna-Maija Lampinen, Petteri Mankila & Vuokko Vänskä (2021). Trauma en ouderschap. Een methode ter voorkoming van intergenerationele gevolgen van trauma. Eeserveen: Uitgeverij Mens!
Renate Geuzinge - 60–3 (2022)
BOEKBESPREKING
Anton Hafkenscheid (2021). De therapeutische relatie (tweede, geheel herziene druk). Amsterdam: Boom.
vrij toegankelijk

Árpi Süle - 60–3 (2022)