Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Nummer 1 2018

TEN GELEIDE

Maaike Afschrift schreef in nummer 3 van vorig jaar het artikel ‘Stoppen met helpen en voluit voor de ontmoeting gaan’, een uitdagende titel. In dit nummer bouwt ze verder door op dit thema en legt uit waarom het voor de therapeut belangrijk is op een focussende manier in verbinding met zichzelf te staan. Vanuit het vormen van een felt sense over de cliënt ontstaat er iets nieuws wat het proces van de cliënt weer vooruit draagt. Stap voor stap maakt ze inzichtelijk wat we bedoelen als we zeggen dat de therapeut zijn eigen instrument is.

Heidi Deknudt beschrijft vanuit haar eigen ervaring met wandelcoaching hoe rijk en verrassend de interactie met datgene wat zich vanuit de natuur aan je voordoet kan zijn – als je je ervoor open stelt en daarin op de juiste manier begeleid wordt. Ze verkent het gebied van wandelcoaching en verbindt het met focusing.

Petra Deij raakt op een andere manier aan het thema van verbinding van de therapeut met zichzelf; in dit geval in de zin van goede zelfzorg bij het werken met (echt)paren die in hun relatie te maken hebben met ontrouw. Ook voor de therapeut is dit regelmatig een emotionele achtbaan. In haar bijdrage beschrijft ze hoe ze te werk gaat met deze groep cliënten.

In de rubriek ‘Onderzoek’ ditmaal een uitgebreide casus van een therapie met een vermijdende man en de verschillende lagen die achtereenvolgens aan bod komen. Nu eens geen outcome-onderzoek (hoe nodig en nuttig ook) maar een voor de klinische praktijk eigenlijk interessantere gevalsbeschrijving.

In de column zet Marcel Gerrits Jans ons aan het denken over empathie; is het wel goed onze empathie alleen voor onze cliënt te reserveren? Hij reflecteert hierop aan de hand van recent verschenen boeken over de onwenselijkheid van empathie.

De VPeP en VVCPEC hielden een dag na elkaar hun jaarlijkse congres respectievelijk Novemberdag, een neerslag hiervan kunt u vinden bij de congresverslagen. Ook vindt u hier een verslag van het jaarlijkse terugkerende traumacongres van CELEVT.

In de boekbesprekingen aandacht voor de thema’s macht en afstand & nabijheid in de relatie tussen therapeut en cliënt. Verder de bespreking van een praktijkboek over het werken met kinderen en jongeren en een bespreking van het onlangs in vertaling verschenen handboek ‘Gestalttherapie in de klinische praktijk’.

Kortom, weer genoeg stof tot reflectie en verdieping.

Wies Verheul

 

INHOUD

ARTIKEL
Wat ik beteken voor de ander ontstaat uit de verbinding met mezelf
vrij toegankelijk

Maaike Afschrift - 56–1 (2018)
UIT DE PRAKTIJK
Verder na een affaire – werken met ontrouw
vrij toegankelijk

Petra Deij - 56–1 (2018)
REFLECTIE
Wandelcoaching: op pad naar innerlijk weten
vrij toegankelijk

Heidi Deknudt - 56–1 (2018)
ONDERZOEK
EFT bij mensen met een vermijdende persoonlijkheidsstoornis. Alberta Pos (2014). Emotion focused therapy for avoidant personality disorder: pragmatic considerations for working with experientially avoidant clients. Journal of Contemporary Psychotherapy, 44, 127-139
vrij toegankelijk

Wies Verheul - 56–1 (2018)
COLUMN
Empathie! Of toch maar niet?
vrij toegankelijk

Marcel Gerrits Jans - 56–1 (2018)
CONGRESVERSLAG
Verslag CELEVT-congres ‘Cognities, Emoties en Re-enactments. Integrale traumabehandeling van de gevolgen van vroegkinderlijke emotionele mishandeling en verwaarlozing bij volwassenen’, 11 oktober 2017, Amersfoort.
vrij toegankelijk

Heidi Deknudt - 56–1 (2018)
CONGRESVERSLAG
Verslag VPeP-Congres ‘Wie niet waagt, wie niet verbindt’, 17 november 2017
vrij toegankelijk

Myrthe Hulshof, Paula Peters & Teun Segeren - 56–1 (2018)
CONGRESVERSLAG
Verslag Novemberdag VVCEPC ‘Emotion Focused Therapy en koppels’, 18 november 2017
vrij toegankelijk

Árpi Süle - 56–1 (2018)
BOEKBESPREKING
Henry Kronengold (2017). Stories from Child & Adolescent Psychotherapy: A Curious Space. New York: Routledge.
vrij toegankelijk

Jacqueline van der Linden - 56–1 (2018)
BOEKBESPREKING
Gianni Francesetti, Michela Gecele & Jan Roubal (Editors) (2017). Gestalttherapie in de klinische praktijk. Van psychopathologie naar de esthetiek van contact. Utrecht: Digitalis.
vrij toegankelijk

Wil Meeus - 56–1 (2018)
BOEKBESPREKING
Barbara Zwaan (2017). Een prachtige dans, de therapeutische afstemming van afstand en nabijheid in het werk van Carl Rogers, Martin Buber en Henri Nouwen. Tilburg: KSGV.
vrij toegankelijk

Annemarie Snijder - 56–1 (2018)
BOEKBESPREKING
Gillian Proctor (2017). The Dynamics of Power in Counseling and Psychotherapy. Ethics, politics and practice. Second edition. Monmouth: PCCS Books.
vrij toegankelijk

Hilde Libbrecht - 56–1 (2018)