Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Nummer 2 2017

TEN GELEIDE

Het was met een aanstekelijk enthousiasme dat Antonio Pascual Leone tijdens het VPEP-congres eind september vorig jaar zijn verhaal deed. Hij vertelde over de routekaart die therapeuten kunnen gebruiken om hun weg te vinden door het dikwijls chaotisch aandoende therapeutische proces heen om tot een geslaagde therapie te komen. Wat zijn productieve processen en emoties? En wat is minder productief? Welke processen leiden tot verandering en wanneer blijf je in kringetjes ronddraaien? Pascual Leone doet er al vele jaren onderzoek naar.
We zijn dan ook blij dat Antonio Pascual Leone en Ueli Kramer bereid waren om in samenwerking met Juliette Becking en Kurt Renders te komen tot een publicatie in ons tijdschrift. Eerder besteedde Anton Hafkenscheid (2016)1 in dit tijdschrift aandacht aan dit relevante procesmodel.
Lobke Hautman neemt ons vervolgens mee in haar artikel 'Een kink in de kabel' naar de behandeling van een 5-jarige jongen die gedrag liet zien dat gemakkelijk te classificeren zou zijn binnen het autismespectrum. Zij volgde echter daarnaast een ander gedachtespoor en kwam tot verrassende conclusies.
In de rubriek ‘onderzoek’ ditmaal de bespreking van het in tweede druk verschenen boek Humanistic Psychotherapies; Handbook of Research and Practice over al het onderzoek dat de afgelopen decennia binnen ons oriëntatie is verricht. Germain Lietaer heeft dit omvangrijke overzicht gelezen en voor de lezers ontsloten. Een tot optimisme stemmend boek dat zeker van pas komt om het misverstand c.q. frame dat onze oriëntatie niet evidence based zou zijn eens en voorgoed de wereld uit te helpen.
In de column een 'cri de coeur' van Hilde Libbrecht voor het behoud van menselijkheid in het therapeutisch contact. Zij beschrijft een casus waarin zij niet ‘volgens het boekje’ te werk gaat maar juist daardoor de essentie weet te pakken.
Rien Bakker doet verslag van het NVP-congres dat in het teken stond van psychotherapie in tijden van dreiging.
Het onderwerp autisme keert terug in de boekbesprekingen; Hans Peters bespreekt een opmerkelijke masterthesis waarin de auteur, zelf gediagnosticeerd met ASS, zijn worsteling door het leven (en de hulpverlening) beschrijft waarbij hij uiteindelijk zelf counselor wordt.
Heel mooi in aansluiting op het artikel van Pascual Leone e.a. is de bespreking van de hand van Arne Heylen van het boek over case-formulation van Goldman & Greenberg waarin het procesmodel nog meer handen en voeten wordt gegeven.
Annemarie Snijder deelt haar bevindingen bij het boek ‘Leven in tijden van versnelling, een pleidooi voor resonantie’ van de Duitse socioloog Hartmut Rosa en Jacqueline van der Linden bespreekt het concept ‘Nieuwe autoriteit’ van Haim Omer.
Tot slot: het doet ons veel deugd dat met de komst van Árpi Süle de redactie weer op volle sterkte is. Árpi Süle is klinisch psycholoog, cliëntgericht psychotherapeut en supervisor, afkomstig uit Hongarije. Hij werkt in het CGG Brussel als individuele-, relatie- en groepstherapeut. Hij is tevens betrokken bij de postgraduaat opleiding in de clientgerichte psychotherapie van de Katholieke Universiteit Leuven als leertherapeut. We zien uit naar een fijne samenwerking.
Wies Verheul

 

INHOUD

ARTIKEL
Het sequentiële model van emotionele verwerking: hoe cliënten emotie veranderen met emotie
vrij toegankelijk

Antonio Pascual Leone, Juliette Becking, Kurt Renders & Ueli Kramer - 55–2 (2017)
ARTIKEL
Een kink in de kabel. Een differentiaaldiagnose tussen autismespectrumstoornis en hechtingsstoornis
vrij toegankelijk

Lobke Hautman & Greet Vanaerschot - 55–2 (2017)
ONDERZOEK
De empirische validatie van humanistisch-georiënteerde psychotherapieën: 'State of The Union'. David J. Cain, Kevin Keenan & Shawn Rubin (Eds.) (2016). Humanistic Psychotherapies. Handbook of Research and Practice (2nd ed.). Washington, DC: American Psychological Association.
vrij toegankelijk

Germain Lietaer - 55–2 (2017)
COLUMN
Credo. Een geloofsbelijdenis
vrij toegankelijk

Hilde Libbrecht - 55–2 (2017)
CONGRESVERSLAG
Verslag Dag van de Psychotherapie ‘Psychotherapie in tijden van dreiging’ in de Beurs van Berlage, Amsterdam op 16 december 2016.
vrij toegankelijk

Rien Bakker - 55–2 (2017)
BOEKBESPREKING
Haim Omer (2011). Nieuwe Autoriteit. Amsterdam: Hogrefe Uitgevers.
vrij toegankelijk

Jacqueline van der Linden - 55–2 (2017)
BOEKBESPREKING
Ryan Tebbit, (2016). The autistic therapist: An autoethnographic inquiry into my experiences and journey of autism and becoming a counsellor. Dissertation submitted in partial fulfilment of the requirement of the degree of Master of Arts.
vrij toegankelijk

Hans Peters - 55–2 (2017)
BOEKBESPREKING
Rhonda N. Goldman & Leslie S. Greenberg (2015). Case Formulation in Emotion-Focused Therapy: Co-creating Clinical Maps for Change. Washington, D.C.: American Psychological Association.
vrij toegankelijk

Arne Heylen - 55–2 (2017)
BOEKBESPREKING
Hartmut Rosa (2016). Leven in tijden van versnelling, een pleidooi voor resonantie. Amsterdam Boom uitgevers.
vrij toegankelijk

Annemarie Snijder - 55–2 (2017)