Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Nummer 1 2017

TEN GELEIDE

Nieuwe kleuren voor een nieuw jaar, deze markeren de overgang naar het tweede jaar van ons tijdschrift in deze vorm.

Cindy Verhulst werkt in de oncologische zorg. Zij laat in haar artikel ‘Een interventieprogramma voor ouders met kanker en hun schoolgaande kinderen’ zien, hoe we aandacht kunnen geven aan (jonge) kinderen en verschuivende taken en rollen in het gezin. Dit artikel sluit aan op haar voorgaande artikel over parentificatie.
Kindertherapeut worden is een heel leerproces. Het confronteert ons met onze eigen gehechtheidsgeschiedenis. Om echt en congruent te verbinden met onze cliënten, moeten we verbinding maken met alle aspecten in ons zelf, hoe pijnlijk ook. Jorinde Zajac beschrijft zo’n traject en in haar zoektocht in zichzelf, strijden herkenning, erkenning en lef om voorrang.

Anton Hafkenscheid zocht inspiratie voor zijn persoonlijke tocht bij Alain de Bottons boek Weg van liefde. Hij merkt overeenkomsten op tussen deze levensfilosofie over liefdesrelaties en het repareren van barsten in duurzame relaties in Emotionally Focused Therapy (EFT-couples).

Dat Emotiegerichte Psychotherapie werkt, weten we natuurlijk. In het onderzoeksverslag leest u hoe het ook bij cliënten met complex trauma effectief kan worden ingezet.
Nicolette Bosselaar laat Geert Heiremans aan het woord over Pessotherapie. Middels fysiek contact maakt hij lijden dat is opgeslagen in het impliciete geheugen aanwezig en voelbaar in het lichaam. Door fysiek contact te delegeren naar medegroepsleden in symbolische rollen, is het mogelijk om de cliënt een meer indringende correctieve emotionele ervaring te bieden dan met woorden mogelijk is.

Dat woorden echter niet onbelangrijk zijn lezen we in de column van Marcel Gerrits Jans. Hij beschrijft hoe clienten niet alleen zijn eigen taalpassie prikkelen, maar dat hun taal tevens ladingen bevat die op waarde geschat mogen worden.

Van Antwerpen tot Groningen vonden boeiende en leuke congressen plaats, er is weer heel wat afgereisd. Als u niet alles heeft kunnen volgen, vindt u hier korte impressies en aanknopingspunten voor verdieping. Tot slot, vier grondige lezers met inspirerende boekbesprekingen.
Blijvende inspiratie kunt u digitaal vinden op de nieuwe website. Veel leesplezier!

Renate Geuzinge

 

INHOUD

ARTIKEL
Een interventieprogramma voor ouders met kanker en hun schoolgaande kinderen. Een combinatie van cliëntgerichte gezinsgesprekken en groepstherapie
vrij toegankelijk

Verhulst, Cindy - 55–1 (2017)
UIT DE PRAKTIJK
Pessotherapie – Individuele therapie in een groep. Interview met Geert Heiremans
vrij toegankelijk

Bosselaar, Nicolette - 55–1 (2017)
UIT DE OPLEIDING
Naar onszelf durven kijken. Verslag van een persoonlijke zoektocht
vrij toegankelijk

Zajac, Jorinde - 55–1 (2017)
REFLECTIE
Overwegingen bij het boek van Alain de Botton 'Weg van liefde'
vrij toegankelijk

Hafkenscheid, Anton - 55–1 (2017)
ONDERZOEK
Emotion Focused therapie bij complex trauma. Sandra C. Paivio, Josée L. Jarry, Helen Chagigiorgis, Imogen Hall & Margaret Ralston (2010). Efficacy of two versions of emotion-focused therapy for resolving child abuse trauma. Psychotherapy Research, 20, 353-366.
vrij toegankelijk

Takens, Roelf Jan & Baljon, Marijke - 55–1 (2017)
COLUMN
Verstaanbare taal
vrij toegankelijk

Gerrits Jans, Marcel - 55–1 (2017)
CONGRESVERSLAG
Verslag van het landelijke congres VCgP Tussen de regels en buiten de lijntjes, gehouden op 30 september 2016 in Arnhem
vrij toegankelijk

Geuzinge, Renate - 55–1 (2017)
CONGRESVERSLAG
Verslag van het congres Psychotherapie 2026. Wat als de apps op zijn... gehouden op 6 oktober 2016 in Groningen
vrij toegankelijk

Geuzinge, Renate - 55–1 (2017)
CONGRESVERSLAG
Verslag van het vierde landelijke congres van het Centrum voor Late Effecten van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (CELEVT), gehouden op 7 oktober 2016 in Amersfoort
vrij toegankelijk

Deknudt, Heidi - 55–1 (2017)
CONGRESVERSLAG
Verslag Novemberdag van de VVCEPC, ‘The next generation’, 19 november, Antwerpen
vrij toegankelijk

Vandepitte, Sigrid - 55–1 (2017)
BOEKBESPREKING
Catherine Thorpe (2012). Success and Strategies of Lifespan Integration. An Overview and Client Stories. Bellevue WA: TimeLine Press.
vrij toegankelijk

Deknudt, Heidi - 55–1 (2017)
BOEKBESPREKING
Douwe Draaisma (2016). Als mijn geheugen me niet bedriegt. Groningen: Historische uitgeverij.
vrij toegankelijk

Snijder, Annemarie - 55–1 (2017)
BOEKBESPREKING
Karin Wagenaar (2016). Relaties, hoe doe je dat? Culemborg: Van Duuren Psychologie.
vrij toegankelijk

Vink, Elisabeth - 55–1 (2017)
BOEKBESPREKING
Dirk De Wachter (2016). De wereld volgens De Wachter. Tielt: Lannoo Campus.
vrij toegankelijk

Allemeersch, Bert - 55–1 (2017)