Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Nummer 3 2016

TEN GELEIDE

In dit nummer wederom de nodige inspiratie voor het dagelijkse werk en de problemen waar men in de praktijk zoal mee wordt geconfronteerd. Greet Vanaerschot beschrijft hoe zij werkt met suïcidale cliënten: hoe kan je je als therapeut blijven openstellen voor de belevingswereld van je cliënt, ook en misschien wel juist als de mentale pijn heel groot is? Aan de hand van casuïstiek laat ze zien hoe men deze pijn kan helpen dragen en kan helpen zoeken naar openingen.

Tinne Cuypers besteedt in haar bijdrage aandacht aan alexithymie en formuleert een therapeutisch antwoord op de experiëntiële leegte die zich zowel bij de cliënt als tussen cliënt en therapeut manifesteert. Herkenbare problematiek die vraagt om een aangepaste werkwijze waarvoor de auteur een aantal suggesties doet. Ayse Dogan beschrijft in kort en helder bestek hoe defensieve reacties het vruchtbaar omgaan met persoonlijke feedback in de weg kunnen zitten en reikt hiervoor een aantal handvaten aan die ook in andere contexten – zoals bij coaching in de werksetting – hun bruikbaarheid hebben bewezen.

Elisabeth Vink was aanwezig op het laatste EFTcouples- congres en brengt de inspiratie die ze daar opdeed overtuigend over in haar verslag van deze dag. Heidi Deknudt doet verslag van de junidag van de VVCEPC en gaat onder andere in op vragen rondom de identiteit van de psychotherapeut in het licht van de nieuwe regels rondom erkenning en vergoedingen in België.

Anton Hafkenscheid spreekt zijn waardering uit over de visie van Jim van Os en de zijnen op de huidige GGZ in Nederland zoals verwoord in het boek ‘Goede GGZ! Nieuwe concepten, aangepaste taal en betere organisatie’ en plaatst enkele kanttekeningen bij de wat al te schamele positie die de psychotherapie hierin krijgt toebedeeld.

Jasper Wiebenga bespreekt een Canadees onderzoek van Antonio Pascual Leone et al. naar de inzet van emotion focused therapie bij gedetineerden die geweld tegen hun partner hebben gebruikt.

Zowel Jim van Os als Antonio Pascual Leone zijn spreker op het komende congres van de VPEP; u kunt zich alvast inlezen ..!

De column is van de hand van Marcel Gerrits Jans; hij volgt Martin van Kalmthout op die vanaf medio 2013 de column voor zijn rekening heeft genomen. De redactie is op zoek gegaan naar een columnist van een jongere generatie dan die van zijn beide voorgangers. Marcel Gerrits Jans wil de uitdaging graag aannemen; hij heeft eerder voor dit tijdschrift onder meer congresverslagen geschreven.

We willen Martin graag bedanken voor de bijdragen die hij als columnist heeft geleverd. Als publicist hopen we hem tegen te blijven komen. Ook in dit nummer treft u een bijdrage aan van zijn hand.

In de boekbesprekingen aandacht voor relevante uitgaven op ons gebied, onder andere een boek over creatieve interventies bij getraumatiseerde kinderen onder redactie van Cathy Malchiodi. Interessant voor kinder- en jeugdtherapeuten, maar ook voor therapeuten die werken met volwassenen met vroeg trauma. Daarnaast een bespreking van de heruitgave van het boek van Emmy van Deurzen over existentiële psychotherapie, een basisboek over focussen van Erna De Bruyn en een bespreking van het onlangs verschenen boek over emotieregulatie van Nelleke Nicolai.

Vanuit het Tijdschrift Kinder- en Jeugdpsychotherapie kregen wij de vraag om samen te werken en onderling artikelen uit te wisselen – uiteraard met bronvermelding en met toestemming van de auteur. Op deze vraag heeft de redactie positief gereageerd. Artikelen waarin de focus gericht is op kinderen, jongeren en gezinnen die verschijnen in dit tijdschrift kunnen hiermee voor herpublicatie in het tijdschrift K&J in aanmerking komen waardoor honderden extra lezers, collega-therapeuten, bereikt zullen worden. Andersom kunnen ook wij putten uit artikelen die eerder in het Tijdschrift K&J zijn gepubliceerd.

Ten slotte bereikte ons het bericht dat op 12 mei jongstleden Olaf de Haas is overleden. Hij is van 2000 tot 2013 columnist geweest voor dit tijdschrift en heeft een belangrijke rol gespeeld binnen – en buiten – de cliëntgerichte wereld als oorspronkelijk en onafhankelijk denker. Zowel Hans Swildens als Martin van Kalmthout schrijven over de betekenis die Olaf heeft gehad.

Wies Verheul

 

INHOUD

ARTIKEL
No pain, no gain. Psychologische processen die het individu parten spelen bij emotionele feedback
vrij toegankelijk

Dogan, Ayse - 54–3 (2016)
UIT DE PRAKTIJK
En als zij erover spreken... Psychotherapeutisch omgaan met suïcidale cliënten
vrij toegankelijk

Greet Vanaerschot - 54–3 (2016)
UIT DE OPLEIDING
De man die (niet) wilde verdwijnen. Therapeutisch omgaan met leegte. Een behandeling voor alexithymie
vrij toegankelijk

Tinne Cuypers - 54–3 (2016)
REFLECTIE
De ‘Nieuwe GGZ’ en de ‘oude’ psychotherapie: overwegingen en bedenkingen bij het boek ‘Goede GGZ! Nieuwe concepten, aangepaste taal en betere organisatie’
vrij toegankelijk

Hafkenscheid, Anton - 54–3 (2016)
REFLECTIE
In Memoriam Olaf de Haas 1945-2016
vrij toegankelijk

Hans swildens - 54–3 (2016)
REFLECTIE
Persoonlijke herinneringen aan Olaf de Haas
vrij toegankelijk

Martin van Kalmthout - 54–3 (2016)
ONDERZOEK
Antonio Pascual-Leone, Ralph Bierman, Robert Arnold, & Eugene Stasiak (2011) Emotion-focused therapy (EFT) bij gedetineerde daders van partnergeweld
vrij toegankelijk

Jasper Wiebenga - 54–3 (2016)
COLUMN
Groningen, Groningen
vrij toegankelijk

Marcel Gerrits Jans - 54–3 (2016)
CONGRESVERSLAG
Verslag van het emotionally focused Therapie (EFTcouples) congres ‘Vertrouwen 2.0’, gehouden op 18 maart 2016, Mariënhof Amersfoort
vrij toegankelijk

Elisabeth Vink - 54–3 (2016)
CONGRESVERSLAG
Verslag junidag VVCEPC, thema ‘Identiteit’, 3 juni 2016, Leuven
vrij toegankelijk

Heidi Deknudt - 54–3 (2016)
BOEKBESPREKING
Emmy van Deurzen (2014). Paradox and Passion in Psychotherapy. An Existential Approach. (Second Edition). Chicester: Wiley.
vrij toegankelijk

Claude Missiaen - 54–3 (2016)
BOEKBESPREKING
Erna De Bruyn (2014). Focussen. De kracht van innerlijk luisteren (2014). Tielt: Lannoo.
vrij toegankelijk

Claude Missiaen - 54–3 (2016)
BOEKBESPREKING
Cathy A. Malchiodi (ed.) (2015). Creative Interventions with Traumatized Children (2015).The Guilford Press, New York.
vrij toegankelijk

Erik Peeters - 54–3 (2016)
BOEKBESPREKING
Nelleke Nicolai (2016). Emotieregulatie, als basis van het menselijk bestaan. De kunst van het evenwicht. Leusden: Diagnosis Uitgevers.
vrij toegankelijk

Nicolette Bosselaar - 54–3 (2016)