Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Nummer 1 2016

TEN GELEIDE

Dit themanummer staat in het teken van de betekenis die Mia Leijssen heeft voor de cliëntgerichte psychotherapie. In maart zal zij met emiraat gaan aan de KU Leuven. De redactie heeft ter gelegenheid hiervan een aantal collega’s gevraagd een bijdrage voor dit nummer te leveren. Hier is ruimschoots gehoor aan gegeven. De diverse deelgebieden waarop Mia Leijssen zich heeft bewogen - focussen, positieve psychologie, interactioneel proceswerk, zingeving, existentieel welzijn - komen aan bod in bijdragen van achtereenvolgens Siebrecht Vanhooren, Anton Hafkenscheid en Claude Missiaen. Mia Leijssen komt zelf aan het woord in een uitgebreid interview dat Heidi Deknudt en Renate Geuzinge met haar hadden. We openen het nummer met een overzicht van Germain Lietaer van de ontwikkeling van de cliëntgerichte psychotherapie in Vlaanderen, waarin hij specifiek de betekenis die Mia Leijssen daarin heeft gehad zal uitlichten. Een drietal oud-studenten van opeenvolgende generaties reflecteren op de betekenis die Mia Leijssen voor hen persoonlijk heeft. Van de klassieker van haar hand ‘Gids voor Gesprekstherapie’ drukken we de boekbespreking die in 1996 in dit tijdschrift is verschenen opnieuw af.

Daarnaast treft u de gebruikelijke rubrieken aan: de column, congresverslagen en boekbesprekingen. Nieuw is de rubriek ‘Onderzoek’ waar op regelmatige basis (internationaal) onderzoek op het gebied van persoonsgerichte experimentele psychotherapie zal worden besproken.

Het afscheid van Mia Leijssen valt samen met dat van ons redactielid Bert Allemeersch. Hij is eind 2015 met pensioen gegaan en hij heeft, zoals hij al eerder had aangekondigd, ook zijn redactionele werkzaamheden beëindigd. Bert en Mia waren tijdens hun studie jaargenoten, ze zijn van dezelfde generatie. Bert was voor de redactie een waardevolle schakel tussen het tijdschrift en het Leuvense. Bert is in 2000 in de redactie gekomen en vertegenwoordigde al die jaren een stabiele aanwezigheid waar een grote hartelijkheid en zachtaardigheid van uitgingen. Hij is enorm belezen en de boekbesprekingen, de rubriek die hij behartigde, zijn bij hem in goede handen geweest. Wij zijn hem dankbaar voor zijn toewijding en voor zijn kameraadschap.

Wies Verheul

 

INHOUD

ARTIKEL
Cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie in Vlaanderen
vrij toegankelijk

Lietaer, Germain - 54–1 (2016)
ARTIKEL
Door de hel gaan: De innerlijke reis naar posttraumatische groei
vrij toegankelijk

Vanhooren, Siebrecht - 54–1 (2016)
ARTIKEL
Taakanalyse van het therapeutisch veranderingsproces
vrij toegankelijk

Hafkenscheid, Anton - 54–1 (2016)
REFLECTIE
Zien-vanuit-het-hart. Een persoonlijke getuigenis van een oud-student van Mia Leijssen
vrij toegankelijk

Peeters, Silke - 54–1 (2016)
UIT DE PRAKTIJK
Existentiële demonen in de ogen kijken. Focussen vanuit de veilige plek
vrij toegankelijk

Missiaen, Claude - 54–1 (2016)
REFLECTIE
Een schatkist om te koesteren. Een persoonlijke getuigenis van een oud-student van Mia Leijssen
vrij toegankelijk

Paesscen, Mit Van - 54–1 (2016)
INTERVIEW
Interview met prof. dr. Mia Leijssen
vrij toegankelijk

Deknudt, Heidi, Geuzinge, Renate - 54–1 (2016)
ONDERZOEK
‘Conference on New developments in EFT’. Verslag van de conferentie van de International Society for Emotion Focused Therapy op 10 en 11 oktober 2015
vrij toegankelijk

Witte-van den Broek, Anneke - 54–1 (2016)
COLUMN
Geweld
vrij toegankelijk

Kalmthout, Martin van - 54–1 (2016)
CONGRESVERSLAG
Twee verslagen Congres ‘Trilogie van menselijk contact: Empathie, relationele verbinding en het ervarend zelf’, 2 & 3 oktober 2015
vrij toegankelijk

Deknudt, Heidi, Derkinderen, Paul - 54–1 (2016)
REFLECTIE
Een inspirerende energieke vrouw. Een persoonlijke getuigenis van een oud-student van Mia Leijssen
vrij toegankelijk

Haegenborgh, Margot Van - 54–1 (2016)
BOEKBESPREKING
Gids voor Gesprekstherapie (1995). Utrecht: De Tijdstroom.
vrij toegankelijk

Leijssen, Mia - 54–1 (2016)
BOEKBESPREKING
Filosofie van de Waanzin. Fundamentele en grensoverschrijdende inzichten (2014). Rotterdam: Lemniscaat
vrij toegankelijk

Kusters, Wouter - 54–1 (2016)
BOEKBESPREKING
Aha! The Moments of Insight that Shape Our World (2015). New York: Oxford University Press
vrij toegankelijk

Irvine, William B. - 54–1 (2016)
BOEKBESPREKING
Autoriteit (2015). Amsterdam/Antwerpen: De Bezige Bij.
vrij toegankelijk

Verhaeghe, Paul - 54–1 (2016)