Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Nummer 2 2013

ARTIKEL
Het spel van de schuifpuzzel. Een cliëntgericht-experiëntieel integratieve benadering van het outreachend werk met jongeren onder toezicht van de Jeugdrechtbank
vrij toegankelijk

Dobbelaere, Evelien - 51–2 (2013)
REFLECTIE
Procesgerichte gesprekstherapie: enige gedachten over een procesbehandeling van normaal intelligente volwassenen met autismespectrumstoornissen (ASS)
vrij toegankelijk

Vuijk, Richard - 51–2 (2013)
REFLECTIE
Het zelf als verhaal, een reflectie over zelfverhalen en narratieve psychotherapie
vrij toegankelijk

Snijder, Annemarie - 51–2 (2013)
REFLECTIE
‘Searching for Rogers’, een zoektocht naar de cliëntgerichte benadering in New York City
vrij toegankelijk

Geuzinge, Renate - 51–2 (2013)
FORUM
Een vreemde eend in de bijt. Psychotherapie in de eenentwintigste eeuw
vrij toegankelijk

Kalmthout, Martin van - 51–2 (2013)
UIT DE PRAKTIJK
Stap voor stap, gaat men ver. Moeizaam herstel bij een traumatische voorgeschiedenis
vrij toegankelijk

Ruthgeerts, Diane - 51–2 (2013)
CONGRESVERSLAG
‘Pessotherapie, een ervaring voor het leven’. Verslag van het tweede symposium van de Vereniging voor Pesso-Psychotherapie, 14 november 2012
vrij toegankelijk

Klerk, Mayke de - 51–2 (2013)
CONGRESVERSLAG
Verslag NVP-congres ‘I-dentity’, 14 december 2012 te Amsterdam
vrij toegankelijk

Geelen, Elisabeth - 51–2 (2013)
COLUMN
Vrouw zonder leven
vrij toegankelijk

Libbrecht, Hilde - 51–2 (2013)
BOEKBESPREKING
Pat Ogden, Kekuni Minton & Clare Pain (2006). Trauma and the body: a sensorimotor approach to psychotherapy. New York/London: W.W. Norton
vrij toegankelijk

Geuzinge, Renate - 51–2 (2013)