Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Nummer 3 2011

ARTIKEL
Geïntegreerde Evidentie. Over wetenschappelijk onderzoek in de cliëntgerichte psychotherapie
vrij toegankelijk

Doesum, Niels J,.van & Takens, Roelf Jan - 49–3 (2011)
UIT DE PRAKTIJK
Suïcidaliteit en Onmacht
vrij toegankelijk

Maagdenberg, Theo & Gaijmans, Anne - 49–3 (2011)
UIT DE PRAKTIJK
Gecombineerde schemagerichte psycho- en muziektherapie met forensisch psychiatrische patiënten: een krachtig instrumentarium!
vrij toegankelijk

Hoop, W. de & Smit, Ellen - 49–3 (2011)
FORUM
Het boek en het congres: brief aan een redactielid
vrij toegankelijk

Depestele, Frans - 49–3 (2011)
FORUM
In reactie op de bijdrage van Chaja Kaufmann. Onverklaard blijkt (vaak) wel degelijk verklaarbaar. Een dringend pleidooi voor een daadwerkelijk cliëntgestuurde benadering.
vrij toegankelijk

Arnoldus, Rob - 49–3 (2011)
CONGRESVERSLAG
Verslag workshop 'laveren tussen hoop en vrees'
vrij toegankelijk

Verheul, Wies - 49–3 (2011)
CONGRESVERSLAG
Verslag studiedag, `de schatkist van de therapeut± on becoming a creative therapist, deel 2´
vrij toegankelijk

VandePitte, Sigrid, e.a. - 49–3 (2011)
CONGRESVERSLAG
Verslag congres 'Creating connections'
vrij toegankelijk

Doesum, Niels J. van en Verheul, Wies - 49–3 (2011)
COLUMN
Het goede gesprek als paradigma voor de cliëntgerichte praktijk
vrij toegankelijk

Haas, Olaf de - 49–3 (2011)
BOEKBESPREKING
The empathic civilization. The race to global consciousness in a world in crisis
vrij toegankelijk

Rifkin, Jeremy - 49–3 (2011)
BOEKBESPREKING
Hersenspinsels, waarom we dingen zien, horen en denken die er niet zijn.
vrij toegankelijk

Aleman, André - 49–3 (2011)

CALL FOR PAPERS Door de corona-pandemie hebben de meesten van ons in het afgelopen jaar ervaring opgedaan met online werken. Met een themanummer over online werken willen we een forum bieden om de hierbij verworven kennis te verzamelen, systematiseren en door te geven. Heb je een bepaalde visie...