Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Nummer 3 2011

ARTIKEL
Geïntegreerde Evidentie. Over wetenschappelijk onderzoek in de cliëntgerichte psychotherapie
vrij toegankelijk

Doesum, Niels J,.van & Takens, Roelf Jan - 49–3 (2011)
UIT DE PRAKTIJK
Suïcidaliteit en Onmacht
vrij toegankelijk

Maagdenberg, Theo & Gaijmans, Anne - 49–3 (2011)
UIT DE PRAKTIJK
Gecombineerde schemagerichte psycho- en muziektherapie met forensisch psychiatrische patiënten: een krachtig instrumentarium!
vrij toegankelijk

Hoop, W. de & Smit, Ellen - 49–3 (2011)
FORUM
Het boek en het congres: brief aan een redactielid
vrij toegankelijk

Depestele, Frans - 49–3 (2011)
FORUM
In reactie op de bijdrage van Chaja Kaufmann. Onverklaard blijkt (vaak) wel degelijk verklaarbaar. Een dringend pleidooi voor een daadwerkelijk cliëntgestuurde benadering.
vrij toegankelijk

Arnoldus, Rob - 49–3 (2011)
CONGRESVERSLAG
Verslag workshop 'laveren tussen hoop en vrees'
vrij toegankelijk

Verheul, Wies - 49–3 (2011)
CONGRESVERSLAG
Verslag studiedag, `de schatkist van de therapeut± on becoming a creative therapist, deel 2´
vrij toegankelijk

VandePitte, Sigrid, e.a. - 49–3 (2011)
CONGRESVERSLAG
Verslag congres 'Creating connections'
vrij toegankelijk

Doesum, Niels J. van en Verheul, Wies - 49–3 (2011)
COLUMN
Het goede gesprek als paradigma voor de cliëntgerichte praktijk
vrij toegankelijk

Haas, Olaf de - 49–3 (2011)
BOEKBESPREKING
The empathic civilization. The race to global consciousness in a world in crisis
vrij toegankelijk

Rifkin, Jeremy - 49–3 (2011)
BOEKBESPREKING
André Aleman (2011). Hersenspinsels. Waarom we dingen zien, horen en denken die er niet zijn. Amsterdam: Uit- geverij Atlas.
vrij toegankelijk

Annemarie Snijder - 49–3 (2011)