Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Nummer 3 2010

ARTIKEL
De gedesintegreerde psychotherapeut
vrij toegankelijk

Spinelli, Ernesto - 48–3 (2010)
ARTIKEL
Existentieel 3-Dimensioneel: over onze verhouding met existentiële thema’s
vrij toegankelijk

Renders, Kurt, & Vanhooren, Siebrecht - 48–3 (2010)
ARTIKEL
‘Als je begrijpt wat ik bedoel’, ... over het ontstaan en herstel van ons empathisch vermogen
vrij toegankelijk

Verschuur, Joop - 48–3 (2010)
UIT DE OPLEIDING
Trainingen Emotion(ally) Focused therapy in Nederland
vrij toegankelijk

Verheul, Wies, Baljon, Marijke, Becking, Juliette, & Yap, Stevie - 48–3 (2010)
CONGRESVERSLAG
Onmacht en kracht; Verslag van congres VCgP op 23 april 2010 in Burgers Zoo te Arnhem
vrij toegankelijk

Gerrits Jans, Marcel, & Timmerman, Angelique - 48–3 (2010)
COLUMN
Het goede gesprek als paradigma (5). Gesprekstherapie en wetenschap
vrij toegankelijk

Haas, Olaf de - 48–3 (2010)
BOEKBESPREKING
Emotion-focused therapy for complex trauma: an integrative approach
vrij toegankelijk

Paivo, Sandra C., & Pascual-Leone, Antonio - 48–3 (2010)
BOEKBESPREKING
Omgaan met trauma’s: een cursus voor cliënten. Versie vroegkinderlijke chronische traumatisering
vrij toegankelijk

Geuzinge, Renate - 48–3 (2010)

CALL FOR PAPERS Door de corona-pandemie hebben de meesten van ons in het afgelopen jaar ervaring opgedaan met online werken. Met een themanummer over online werken willen we een forum bieden om de hierbij verworven kennis te verzamelen, systematiseren en door te geven. Heb je een bepaalde visie...