Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Nummer 2 2010

ARTIKEL
Persoonsgerichte therapie en de medische metaforen voor psychologisch leed en verdriet: de herontdekking van onze radicale afkomst
vrij toegankelijk

Sanders, Pete - 48–2 (2010)
ARTIKEL
De luidheid van stilte. Het mentale proceswerk van een psychotherapeute tijdens een ongewone sessie
vrij toegankelijk

Colsoul, Geneviève - 48–2 (2010)
ARTIKEL
De jager op groot wild: Persoonsgerichte psychotherapie bij een getraumatiseerde, psychopathiforme man
vrij toegankelijk

Verkade, Marion & Baljon, Marijke - 48–2 (2010)
UIT DE OPLEIDING
Cliëntgerichte psychotherapie bij depressie
vrij toegankelijk

D’Hulster, Niky - 48–2 (2010)
FORUM
Een tienjarig jubileum van een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg in Vlaanderen in 2010
vrij toegankelijk

Allemeersch, Bert - 48–2 (2010)
FORUM
Psychotherapie vanuit de psychotherapeut
vrij toegankelijk

Verhaeghe, Paul - 48–2 (2010)
FORUM
Uit de (medische) kleren om de psychotherapie te redden?
vrij toegankelijk

Stinckens, Nele - 48–2 (2010)
CONGRESVERSLAG
VGCt-congres, ‘Quite a Character’ op 12 november 2009
vrij toegankelijk

Maagdenberg, Theo - 48–2 (2010)
CONGRESVERSLAG
Verslag NVP-congres ‘Emoties in de spiegel – Affectregulatie in de psychotherapie’ op 11 december 2009
vrij toegankelijk

Timmerman, Angelique - 48–2 (2010)
COLUMN
Anekdotes over het innerlijke weten
vrij toegankelijk

Libbrecht,, Hilde - 48–2 (2010)
BOEKBESPREKING
Een tijd voor empathie, wat de natuur ons leert over een betere samenleving
vrij toegankelijk

Waal, Frans de - 48–2 (2010)

CALL FOR PAPERS Door de corona-pandemie hebben de meesten van ons in het afgelopen jaar ervaring opgedaan met online werken. Met een themanummer over online werken willen we een forum bieden om de hierbij verworven kennis te verzamelen, systematiseren en door te geven. Heb je een bepaalde visie...