Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Nummer 2 2007

ARTIKEL
Cliëntgerichte psychotherapie in postmoderne tijden
vrij toegankelijk

Swildens, Hans - 45–2 (2007)
ARTIKEL
Kortdurende cliëntgerichte psychotherapie bij aanpassingsstoornissen
vrij toegankelijk

Biermann-Ratjen, Eva-Maria - 45–2 (2007)
ARTIKEL
Interactieve speltherapie en orthopedagogie - over 'interactieve resonantie' als theoriegebonden concept voor de communicatie via spelen en speelgoed
vrij toegankelijk

Behr, Michael - 45–2 (2007)
ARTIKEL
Cliëntgerichte gezinstherapie: het geheel is meer dan de som van de delen
vrij toegankelijk

Colin, Willy - 45–2 (2007)
CONGRESVERSLAG
NVP 'Dag voor de Psychotherapie' op 15 december 2006
vrij toegankelijk

Timmerman, Angelique, & Smits, Anneke - 45–2 (2007)
CONGRESVERSLAG
VCgP-congres 'Ik ga op reis en neem mee ...' van 26 januari 2007
vrij toegankelijk

Muller-Bauer, Corine, Verheul, Wies, & Vroegop, Peter - 45–2 (2007)
COLUMN
The silence of the lambs. De incongruentie van de hedendaagse cliëntgerichte psychotherapie
vrij toegankelijk

Libbrecht, Hilde - 45–2 (2007)
BOEKBESPREKING
Behandeling van hechtingsproblemen
vrij toegankelijk

Thoomes-Vreugdenhil, Anniek (Red.) - 45–2 (2007)
BOEKBESPREKING
Mentaliseren in kindertherapie. Leidraad voor de praktijk
vrij toegankelijk

Verheugt-Pleiter, J.E., Schmeets, M.G.J., & Zevalkink, J. - 45–2 (2007)
BOEKBESPREKING
Pesten en treiteren. Psychisch geweld in het dagelijks leven
vrij toegankelijk

Hirigoyen, Marie-France - 45–2 (2007)
BOEKBESPREKING
Psychosociale zorg voor vluchtelingen en asielzoekers - een handleiding
vrij toegankelijk

Lely, Jeanette C.G., & Heuvel-Wellens, Diny van den - 45–2 (2007)
BOEKBESPREKING
Leven met een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis
vrij toegankelijk

Berretty, Ed - 45–2 (2007)
BOEKBESPREKING
Ervaringsgerichte begeleiding van A tot Z
vrij toegankelijk

Wollants, G., Missiaen C., & Leys, C. (Red.) - 45–2 (2007)

CALL FOR PAPERS Door de corona-pandemie hebben de meesten van ons in het afgelopen jaar ervaring opgedaan met online werken. Met een themanummer over online werken willen we een forum bieden om de hierbij verworven kennis te verzamelen, systematiseren en door te geven. Heb je een bepaalde visie...