Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Nummer 2 2006

ARTIKEL
Ergens tussen zwart en wit. Psychotherapie met daders van seksuele delicten vanuit cliëntgericht perspectief
vrij toegankelijk

Vanhooren, Siebrecht - 44–2 (2006)
ARTIKEL
Mannen in burchten, Echtheid als middel tot contact in dadertherapie
vrij toegankelijk

Gunst, Ellen - 44–2 (2006)
ARTIKEL
De therapeutische taak in forensisch psychiatrische behandeling: Het eerste gesprek
vrij toegankelijk

Tervoort, Martin - 44–2 (2006)
UIT DE PRAKTIJK
Mislukte therapie: wie zal het zeggen?
vrij toegankelijk

Leijssen, Mia - 44–2 (2006)
UIT DE PRAKTIJK
Naschrift bij het artikel 'Intuïtief weten of objectiverend meten? Een experiëntieel experiment'
vrij toegankelijk

Gerrits Jans, Marcel - 44–2 (2006)
REFLECTIE
Het laatste jaar groepstherapie van Julius Hertzfeld, groepstherapeut: het plot van een romanschrijver en het voldongen feit voor een groepstherapeut
vrij toegankelijk

Tijhuis, Leo - 44–2 (2006)
CONGRESVERSLAG
Verslag NVP-congres, gehouden op 16 december 2005 in Krasnapolsky, Amsterdam
vrij toegankelijk

Verheul, Wies, & Muller-Bauer, Corine - 44–2 (2006)
COLUMN
Twee bijzondere gevallen van 'Das Unheimliche'
vrij toegankelijk

Libbrecht, Hilde - 44–2 (2006)
BOEKBESPREKING
In their shoes, examining the issue of empathy and its place in de treatment of offenders
vrij toegankelijk

Fernandez, Jolanda (Ed.) - 44–2 (2006)
BOEKBESPREKING
Behandelingsstrategieën bij forensisch-psychiatrische patiënten
vrij toegankelijk

Ruiter, C. de, & Hildebrand, M. - 44–2 (2006)
BOEKBESPREKING
Psychiatrie, Van diagnose tot behandeling, tweede herziene druk
vrij toegankelijk

Vandereycken, W., & Deth, R. van - 44–2 (2006)
BOEKBESPREKING
Geen gebrek. Over psychiatrie en mensen met een verstandelijke beperking
vrij toegankelijk

Koch, P. - 44–2 (2006)

CALL FOR PAPERS Door de corona-pandemie hebben de meesten van ons in het afgelopen jaar ervaring opgedaan met online werken. Met een themanummer over online werken willen we een forum bieden om de hierbij verworven kennis te verzamelen, systematiseren en door te geven. Heb je een bepaalde visie...