Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Nummer 2 2006

ARTIKEL
Ergens tussen zwart en wit. Psychotherapie met daders van seksuele delicten vanuit cliëntgericht perspectief
vrij toegankelijk

Vanhooren, Siebrecht - 44–2 (2006)
ARTIKEL
Mannen in burchten, Echtheid als middel tot contact in dadertherapie
vrij toegankelijk

Gunst, Ellen - 44–2 (2006)
ARTIKEL
De therapeutische taak in forensisch psychiatrische behandeling: Het eerste gesprek
vrij toegankelijk

Tervoort, Martin - 44–2 (2006)
UIT DE PRAKTIJK
Mislukte therapie: wie zal het zeggen?
vrij toegankelijk

Leijssen, Mia - 44–2 (2006)
UIT DE PRAKTIJK
Naschrift bij het artikel 'Intuïtief weten of objectiverend meten? Een experiëntieel experiment'
vrij toegankelijk

Gerrits Jans, Marcel - 44–2 (2006)
REFLECTIE
Het laatste jaar groepstherapie van Julius Hertzfeld, groepstherapeut: het plot van een romanschrijver en het voldongen feit voor een groepstherapeut
vrij toegankelijk

Tijhuis, Leo - 44–2 (2006)
CONGRESVERSLAG
Verslag NVP-congres, gehouden op 16 december 2005 in Krasnapolsky, Amsterdam
vrij toegankelijk

Verheul, Wies, & Muller-Bauer, Corine - 44–2 (2006)
COLUMN
Twee bijzondere gevallen van 'Das Unheimliche'
vrij toegankelijk

Libbrecht, Hilde - 44–2 (2006)
BOEKBESPREKING
In their shoes, examining the issue of empathy and its place in de treatment of offenders
vrij toegankelijk

Fernandez, Jolanda (Ed.) - 44–2 (2006)
BOEKBESPREKING
Behandelingsstrategieën bij forensisch-psychiatrische patiënten
vrij toegankelijk

Ruiter, C. de, & Hildebrand, M. - 44–2 (2006)
BOEKBESPREKING
Psychiatrie, Van diagnose tot behandeling, tweede herziene druk
vrij toegankelijk

Vandereycken, W., & Deth, R. van - 44–2 (2006)
BOEKBESPREKING
Geen gebrek. Over psychiatrie en mensen met een verstandelijke beperking
vrij toegankelijk

Koch, P. - 44–2 (2006)