Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Nummer 3 2005

ARTIKEL
Doelstellingen en interventies in de vier psychotherapeutische hoofdoriëntaties: een vergelijkend onderzoek op basis van enquêtegegevens van Belgische therapeuten
vrij toegankelijk

Lietaer, Germain, Van Broeck, Nady, Dekeyser, Matthias, Stroobants, Rob, & Trijsburg, Wim - 43–3 (2005)
ARTIKEL
Enkele éénpersoons associaties bij het onderzoek van Lietaer c.s.
vrij toegankelijk

Praag, Heleen van - 43–3 (2005)
ARTIKEL
De individuatiepraxis: Supervisie en opleiding in het goed genoeg therapeutschap
vrij toegankelijk

Tijhuis, Leo - 43–3 (2005)
REFLECTIE
Psychotherapie en counselling: verschil, overeenkomst, competitie of toegevoegde waarde?
vrij toegankelijk

Barkema-Sala, Els - 43–3 (2005)
COLUMN
Cliëntgerichte coaching, 'gefundenes Fressen'
vrij toegankelijk

Haas, Olaf de - 43–3 (2005)
BOEKBESPREKING
Client-Centered and Experiential Psychotherapy in the 21st Centery: Advances in therory, research and practice
vrij toegankelijk

Watson, Jeanne C., Goldman, Rhonda N., & Warner, Margeret S. (Eds.) - 43–3 (2005)
BOEKBESPREKING
Handbook of individual therapy (fourth edition)
vrij toegankelijk

Dryden, Windy (Ed.) - 43–3 (2005)
BOEKBESPREKING
Professionele dilemma's van de coach. Het maken van verantwoorde keuzen
vrij toegankelijk

Boomen, Fer van den, Merkies, Rinus, & Hoonhout, Marcel - 43–3 (2005)
BOEKBESPREKING
Vragen naar zin. Het perspectief van de ggz-cliënt
vrij toegankelijk

Hutschemaekers, Giel, Festen, Theo, Kal, Doortje, Bos, Chiel, Oosterholt, Doke, Thomas, Emma, & Fijn - 43–3 (2005)
BOEKBESPREKING
In gesprek over goede zorg, overlegmethoden voor ethiek in de praktijk
vrij toegankelijk

Manschot, Henk, & Dartel, Hans van (Red.) - 43–3 (2005)
BOEKBESPREKING
The dynamics of power in counselling and psychotherapy. Ethics, politics and practice
vrij toegankelijk

Proctor, Gillian - 43–3 (2005)

CALL FOR PAPERS Door de corona-pandemie hebben de meesten van ons in het afgelopen jaar ervaring opgedaan met online werken. Met een themanummer over online werken willen we een forum bieden om de hierbij verworven kennis te verzamelen, systematiseren en door te geven. Heb je een bepaalde visie...