Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Onze gewaardeerde collega-psychotherapeut en auteur van dit tijdschrift MARIJKE BALJON is op 21 februari jl. op 70-jarige leeftijd overleden. Zij was al geruime tijd ziek. De behandeling van complex trauma vanuit persoonsgericht experiëntieel kader lag haar na aan het hart. Behalve in ons eigen...