Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Nummer 2 2000

ARTIKEL
Cultuur, politiek en de therapeutische relatie
vrij toegankelijk

Pols, Jan - 38–2 (2000)
ARTIKEL
Kwaliteitswetgeving in de zorg als juridisch vangnet
vrij toegankelijk

Dijk, Elisabeth P. van - 38–2 (2000)
REFLECTIE
Het incongruentiebegrip als diagnostisch instrument en behandelingsmodel
vrij toegankelijk

Snijder-van den Eerenbeemt, Annemarie - 38–2 (2000)
FORUM
Nogmaals Kranichberg
vrij toegankelijk

Peters, Hans - 38–2 (2000)
FORUM
Reactie op het verslag van Hans Peters
vrij toegankelijk

Organisatiecommittee Kranichberg Colloquium - 38–2 (2000)
BOEKBESPREKING
Handbook of experiential psychotherapy
vrij toegankelijk

Greenberg, L.S., Watson, J.C., & Lietaer, G. - 38–2 (2000)
BOEKBESPREKING
Zeg me wie je vrienden zijn .... Psychotherapie en vriendschap
vrij toegankelijk

Roosen, C.J.A., Gaag, R.J. van der, & Kolman, A. - 38–2 (2000)
BOEKBESPREKING
Beziehung und Intervention. Interaktionsmuster, Behandlungskonzepte und Gesprächstechnik in der Psychotherapie
vrij toegankelijk

Finke, Jobst - 38–2 (2000)
BOEKBESPREKING
Helen door Delen: Experiëntiële interpersoonlijke therapie; theorie, methodiek, onderzoek
vrij toegankelijk

Bouwkamp, R. - 38–2 (2000)
BOEKBESPREKING
Touch in psychotherapy: Theory, research, and practice
vrij toegankelijk

Smith, E., Clance, P., & Imes, E. - 38–2 (2000)
BOEKBESPREKING
Case studies in couple and family therapy. Systemic and cognitive perspectives
vrij toegankelijk

Dattilio, F.M. (Ed.) - 38–2 (2000)
BOEKBESPREKING
De kracht van focussen. Luisteren naar je lijf kan je leven veranderen
vrij toegankelijk

Weiser Cornell, Ann - 38–2 (2000)

CALL FOR PAPERS Door de corona-pandemie hebben de meesten van ons in het afgelopen jaar ervaring opgedaan met online werken. Met een themanummer over online werken willen we een forum bieden om de hierbij verworven kennis te verzamelen, systematiseren en door te geven. Heb je een bepaalde visie...