Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Nummer 4 1998

ARTIKEL
Over serendipiteit en reflectie tijdens het handelen. Elementen van de grondhouding van professionelen
vrij toegankelijk

Praag, Philip van - 36–4 (1998)
ARTIKEL
Bespiegelingen over het creatieve proces
vrij toegankelijk

Praag-van Asperen, Heleen van - 36–4 (1998)
UIT DE PRAKTIJK
Contact maken met eigen emoties. Cliënten met eetstoornissen zoeken hun kompas op
vrij toegankelijk

Vandeputte, An - 36–4 (1998)
FORUM
Reactie op het artikel van Annemarie Smith: 'Onmacht en houvast ... posttraumatische stressstoornis en cliëntgerichte psychotherapie'
vrij toegankelijk

Ringrose, Iet - 36–4 (1998)
BOEKBESPREKING
Social Interaction and Personal Relationships
vrij toegankelijk

Miell D., & Dallos R. (Eds.) - 36–4 (1998)
BOEKBESPREKING
Medical and Psychiatric Issues for Cousellors
vrij toegankelijk

Daines, Brian, Gask, Linda, & Usherwood, Tim - 36–4 (1998)
BOEKBESPREKING
Transculturele Psychiatrie en Psychotherapie, Handboek voor Hulpverlening en Beleid
vrij toegankelijk

Jong, J. de, & Berg, M. van den - 36–4 (1998)
BOEKBESPREKING
Integrative Gruppentherapie mit Kindern
vrij toegankelijk

Rahm, Dorothea - 36–4 (1998)
BOEKBESPREKING
Psychoanalyse und Psychotherapie. Herausforderungen und Lösungen für die Zukunft
vrij toegankelijk

Schill, Stefan de, Lebovici, Serge, & Kächele, Horst - 36–4 (1998)
BOEKBESPREKING
Role Play. Theory and Practice
vrij toegankelijk

Yardley-Matwiejczuk, Krysia M. - 36–4 (1998)
BOEKBESPREKING
Gedeelde smart, dubbele vreugde. Lotgenotencontact in de psychiatrie
vrij toegankelijk

Jansen, Mark, & Geelen, Karel - 36–4 (1998)
BOEKBESPREKING
Splitsing. Het psychodynamisch concept en de mogelijkheid het afweermechanisme betrouwbaar vast te stellen
vrij toegankelijk

Hummelen, J.W. - 36–4 (1998)
BOEKBESPREKING
Manual of panic-focussed psychodynamic psychotherapy (Nederlandse vertaling: Paniekstoornis en psychodynamische therapie. Een handleiding)
vrij toegankelijk

Milrod, Barbara, Busch, Frederic, Cooper, Arnold, & Shapiro, Theodora - 36–4 (1998)
BOEKBESPREKING
Aan den lijve. Lichaamsgerichte psychotherapie volgens Pesso
vrij toegankelijk

Attekum, Marietta van - 36–4 (1998)
BOEKBESPREKING
Diagnose ADHD. Een gids voor ouders en hulpverleners
vrij toegankelijk

Barkley, R.A. - 36–4 (1998)
BOEKBESPREKING
Developing Gestalt Counselling. A field theoretical and relational model of contemporary Gestalt counselling and psychotherapy
vrij toegankelijk

Mackewn, Jennifer - 36–4 (1998)
BOEKBESPREKING
Existential thought and therapeutic practice. An introduction to existential psychotherapy
vrij toegankelijk

Cohn, Hans W. - 36–4 (1998)
BOEKBESPREKING
De spiegel doorbreken. Menswording als stapsteen voor spiritualiteit
vrij toegankelijk

Galle, Erik - 36–4 (1998)
BOEKBESPREKING
Cliënt Assessment
vrij toegankelijk

Palmer, Stephen, & McMahon, Gladeana (Eds.) - 36–4 (1998)
BOEKBESPREKING
Psychodiagnostiek & Indicatiestelling
vrij toegankelijk

Staak, C.P.F. van der, Derksen, J.J.L., & Hoogduin, C.A.L. (Red.) - 36–4 (1998)

Werkbegeleider, leermeester, inspirator, dierbare collega maar bovenal iemand met een groot en gul hart. Begin februari kregen wij bericht dat Manu Dehouck is overleden. Eigenlijk willen we zeggen ‘onze Manu’ want Manu heeft veel betekend voor de VPeP. Zo is hij jaren actief geweest in regio...