Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Nummer 3 1996

ARTIKEL
Ambulante individuele psychotherapie bij cliënten met borderlineproblematiek: houding en gedrag van de psychotherapeut
Tervoort, Martin - 34–3 (1996)
ARTIKEL
Persoonlijkheidsstoornissen met borderlinekenmerken bij licht verstandelijk gehandicapten en zwakbegaafden
vrij toegankelijk

Verberne, Gert-Jan - 34–3 (1996)
ARTIKEL
Een setting voor behandeling van persoonlijkheidsstoornissen
Vermote, Rudi - 34–3 (1996)
ARTIKEL
Classificatie en diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen: een overzicht van enkele alternatieve benaderingen voor de DSM-classificatie en de assessment van de as-II persoonlijkheidsstoornissen
Maesschalck, C., & Vertommen, H. - 34–3 (1996)
BOEKBESPREKING
Kinderen en psychotherapie
Bergsma, Ad, & Petersen, Korina van - 34–3 (1996)
BOEKBESPREKING
A primer of brief psychotherapy
Cooper, John F. - 34–3 (1996)
BOEKBESPREKING
On focusing: How to access your own and other people's direct experience
Friedman, Neil - 34–3 (1996)
BOEKBESPREKING
Clinical supervision, a systems approach
Holloway, Elisabeth - 34–3 (1996)
BOEKBESPREKING
Trauma and the therapist. Countertransference and vicarious traumatization in psychotherapy with incest survivors
Pearlman, L.A., & Saakvitne, K.W. - 34–3 (1996)
BOEKBESPREKING
Mind-body therapy. Methods of ideodynamic healing and hypnosis
Rossi, Ernest L., & Cheek, David B. - 34–3 (1996)
BOEKBESPREKING
Groupwork with children of battered women. A practitioner's manual
Peled, Einat, & Davis, Diane - 34–3 (1996)
BOEKBESPREKING
Die andere seite der Gesundheit
Simon, Fritz B. - 34–3 (1996)
BOEKBESPREKING
What is counselling, the promise and problem of the talking therapies
Feltham, C. - 34–3 (1996)
BOEKBESPREKING
Counselling people on prescribed drugs
Hammersley, Diane - 34–3 (1996)