Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Nummer 1 1996

ARTIKEL
De relatie: de belangrijkste werkzame factor in de gesprekspsychotherapie
Pfeiffer, Wolfgang M. - 34–1 (1996)
ARTIKEL
Het werken met vrijwilligers (buddy's) cliëntgericht benaderd
Gundrum, Monica - 34–1 (1996)
ARTIKEL
Het verband tussen cognitie en emotie; het einde van oude misverstanden?
Vries, Jan H.P. de - 34–1 (1996)
REFLECTIE
Overdracht en tegenoverdracht: enkele casussen
Vossen, Trees - 34–1 (1996)
BOEKBESPREKING
35, 1995, 4
Journal of Humanistic Psychology - 34–1 (1996)
BOEKBESPREKING
Introducing user-friendly family therapy
Reimers, S., & Treachter, A. - 34–1 (1996)
BOEKBESPREKING
Het geloof is er voor de mens
Stroeken, Harry - 34–1 (1996)
BOEKBESPREKING
The handbook of psychotherapy
Clarkson, P., & Pokorny, M. (Eds.) - 34–1 (1996)
BOEKBESPREKING
Selbstverständnis: Beitrage zur Theorie der klientenzentrierten Psychotherapie
Keil, W.W., Hick, P., Korbei, L., & Poch, V. (Hrsg.) - 34–1 (1996)
BOEKBESPREKING
Treating alcohol problems. Marital and family interventions
O'Farrell, Timothy J. (Ed.) - 34–1 (1996)
BOEKBESPREKING
Group treatment of adult incest survivors
Donaldson, M.A., & Cordes-Green, S. - 34–1 (1996)
BOEKBESPREKING
Attention and emotion. A clinical perspective
Wells, Adrian, & Matthews, Gerald - 34–1 (1996)
BOEKBESPREKING
Gehechtheid van ouders en kinderen
IJzendoorn, M.H. van - 34–1 (1996)
BOEKBESPREKING
Reassessing psychotherapy research
Russell, R.L. (Ed.) - 34–1 (1996)
BOEKBESPREKING
Grief and AIDS
Sherr, Lorraine - 34–1 (1996)
BOEKBESPREKING
Gids voor gesprekstherapie
Leijssen, Mia - 34–1 (1996)
BOEKBESPREKING
Empathieentwicklung und pathogenese in der klientenzentrierten Psychotherapie
Binder, Ute - 34–1 (1996)

CALL FOR PAPERS Door de corona-pandemie hebben de meesten van ons in het afgelopen jaar ervaring opgedaan met online werken. Met een themanummer over online werken willen we een forum bieden om de hierbij verworven kennis te verzamelen, systematiseren en door te geven. Heb je een bepaalde visie...