Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Nummer 4 1995

ARTIKEL
Max - Beschrijving van een persoonsgerichte kinderpsychotherapie
Daunert, Christiane, & Fröhlich-Gildhoff, Klaus - 33–4 (1995)
ARTIKEL
Gedachten over cliëntgerichte psychotherapie voor adolescenten; vanuit een interactioneel perspectief
vrij toegankelijk

Geertjens, L.J.J.M., & Waaldijk-Holl, O. - 33–4 (1995)
ARTIKEL
Rogerianen en het passief-agressieve patroon
Pasmans, P.W. - 33–4 (1995)
BOEKBESPREKING
Positive endings in psychotherapy
Kramer, Steven Aaron - 33–4 (1995)
BOEKBESPREKING
Een klinisch interview voor kinderen en jongeren
Grietens, H., & Hellinckx, W. - 33–4 (1995)
BOEKBESPREKING
Meetinstrumenten in de psychiatrie, een praktische handleiding
Stolker, J.J., & Zitman, F.G. (Red.) - 33–4 (1995)
BOEKBESPREKING
De verzuiling in de psychotherapie. Over de noodzaak om systeemtherapieën en individuele therapievormen te integreren
Lange, Alfred - 33–4 (1995)
BOEKBESPREKING
Jaarboek ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie 1, 1994-1995
Bosch, J.D., Bosma, H.A., Oudshoorn, D.N. Rispens, J., & Vyt, A. - 33–4 (1995)
BOEKBESPREKING
Andere therapeuten, andere wegen. Variaties op het thema IK-steun
Cluckers, Gaston (Red.) - 33–4 (1995)
BOEKBESPREKING
When helping starts to hurt
Grosch, William N., & Olsen, David C. - 33–4 (1995)
BOEKBESPREKING
Personenzentrierte Gruppenpsychotherapie - Ein Handbuch. 1. Solidarität und Autonomie
Schmid, Peter F. - 33–4 (1995)
BOEKBESPREKING
Family system therapy: Developments in the Milan systemic therapies
Jones, Elsa - 33–4 (1995)
BOEKBESPREKING
Patients as victims. Sexual abuse in psychotherapy and counselling
Jehu, Derek, en anderen - 33–4 (1995)
BOEKBESPREKING
Becoming solution-focused in brief therapy
Walter, J.L., & Peller, J.E. - 33–4 (1995)
BOEKBESPREKING
Affect, cognition, and change: Re-modelling depressive thought
Teasdale, J.D., & Barnard, P.J. - 33–4 (1995)
BOEKBESPREKING
Humanisme van de andere mens
Levinas, Emmanuel - 33–4 (1995)
BOEKBESPREKING
Training the counsellor, an integrative model
Connor, Mary - 33–4 (1995)
BOEKBESPREKING
When Nietzsche wept; a novel of obsession
Yalom, Irving D. - 33–4 (1995)

CALL FOR PAPERS Door de corona-pandemie hebben de meesten van ons in het afgelopen jaar ervaring opgedaan met online werken. Met een themanummer over online werken willen we een forum bieden om de hierbij verworven kennis te verzamelen, systematiseren en door te geven. Heb je een bepaalde visie...