Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Nummer 4 1994

ARTIKEL
'Zelf' en anderen in de psychotherapie
Berk, Tom - 32–4 (1994)
ARTIKEL
Nonverbaal communicatief gedrag van cliënt en psychotherapeut
Vrugt, A. - 32–4 (1994)
CONGRESVERSLAG
On the exploration of psychotherapy integration. Verslag van een symposium onder deze titel op maandag 27 juni 1994
Stommel, I. - 32–4 (1994)
INTERVIEW
Vraaggesprek met prof.dr. Garry Prouty
Van Werde, Dion - 32–4 (1994)
BOEKBESPREKING
Het kind in het middelpunt: fundamentele problemen van kinderpsychotherapie
Fournier, E.P., & Kalisvaart, M.W. (Red.) - 32–4 (1994)
BOEKBESPREKING
Gids aan de omweg
Post, Inez - 32–4 (1994)
BOEKBESPREKING
Questions and answers on counselling in action
Dryden, Windy (Ed.) - 32–4 (1994)
BOEKBESPREKING
The first session in brief therapy
Budman, Simon H., Hoyt, Michael F., & Friedman, Steven (Eds.) - 32–4 (1994)
BOEKBESPREKING
Handboek supervisie en intervisie in de psychotherapie
Praag-van Asperen, H.M., & Praag, Ph.H. van (Red.) - 32–4 (1994)
BOEKBESPREKING
Naar een nieuw beroep: psychotherapeut in Nederland
Reijzer, H.M. - 32–4 (1994)
BOEKBESPREKING
Onder druk. Thema's uit de residentiële kinderpsychiatrie
Corte, J. De, Adriaenssens, P., Bolten, J., & Bloemen, M. (Red.) - 32–4 (1994)
BOEKBESPREKING
Direktieve therapie 4
Velden, Kees van der (hoofdred.) - 32–4 (1994)

CALL FOR PAPERS Door de corona-pandemie hebben de meesten van ons in het afgelopen jaar ervaring opgedaan met online werken. Met een themanummer over online werken willen we een forum bieden om de hierbij verworven kennis te verzamelen, systematiseren en door te geven. Heb je een bepaalde visie...