Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Nummer 4 1994

ARTIKEL
'Zelf' en anderen in de psychotherapie
Berk, Tom - 32–4 (1994)
ARTIKEL
Nonverbaal communicatief gedrag van cliënt en psychotherapeut
Vrugt, A. - 32–4 (1994)
CONGRESVERSLAG
On the exploration of psychotherapy integration. Verslag van een symposium onder deze titel op maandag 27 juni 1994
Stommel, I. - 32–4 (1994)
INTERVIEW
Vraaggesprek met prof.dr. Garry Prouty
Van Werde, Dion - 32–4 (1994)
BOEKBESPREKING
Het kind in het middelpunt: fundamentele problemen van kinderpsychotherapie
Fournier, E.P., & Kalisvaart, M.W. (Red.) - 32–4 (1994)
BOEKBESPREKING
Gids aan de omweg
Post, Inez - 32–4 (1994)
BOEKBESPREKING
Questions and answers on counselling in action
Dryden, Windy (Ed.) - 32–4 (1994)
BOEKBESPREKING
The first session in brief therapy
Budman, Simon H., Hoyt, Michael F., & Friedman, Steven (Eds.) - 32–4 (1994)
BOEKBESPREKING
Handboek supervisie en intervisie in de psychotherapie
Praag-van Asperen, H.M., & Praag, Ph.H. van (Red.) - 32–4 (1994)
BOEKBESPREKING
Naar een nieuw beroep: psychotherapeut in Nederland
Reijzer, H.M. - 32–4 (1994)
BOEKBESPREKING
Onder druk. Thema's uit de residentiële kinderpsychiatrie
Corte, J. De, Adriaenssens, P., Bolten, J., & Bloemen, M. (Red.) - 32–4 (1994)
BOEKBESPREKING
Direktieve therapie 4
Velden, Kees van der (hoofdred.) - 32–4 (1994)

Op 23 april 2020 is Pol Verhelst overleden. Hij was één van de cliëntgerichte therapeuten van het eerste uur in België en de opleider van vele hedendaagse therapeuten. Pol Verhelst heeft in 1997 een artikel gepubliceerd in ons tijdschrift: Overinvolvementgedrag en de cliëntgerichte...