Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Nummer 3 1994

ARTIKEL
Over de ander
Eisenga, Ruut - 32–3 (1994)
ARTIKEL
Zelfverhulling of zelfonthulling. Een onderzoek naar de persoonlijke inbreng van de therapeut in psychotherapie
Bakker, Jeroen A.J. - 32–3 (1994)
REFLECTIE
Psychotherapie en zingeving (naar aanleiding van het boek 'Psychotherapie en zingeving' onder redactie van D. Debats)
Andriessen, H. - 32–3 (1994)
BOEKBESPREKING
On being a client
Howe, David - 32–3 (1994)
BOEKBESPREKING
Counselling couples
Bubenzer, Donald L., & West, John D. - 32–3 (1994)
BOEKBESPREKING
Helping men change; The role of the female therapist
Erickson, Beth M. - 32–3 (1994)
BOEKBESPREKING
Sie sind ein Teil von mir. Objektbeziehungstheorie in der Psychotherapie
Cashdan, Scheldon - 32–3 (1994)
BOEKBESPREKING
Projective and introjective identification and the use of the therapist's self
Savege Scharff, Jill - 32–3 (1994)
BOEKBESPREKING
Inleiding in de psychotherapie
Brown, D., & Pedder, J. - 32–3 (1994)
BOEKBESPREKING
Transculturele vaardigheden
Jessurun, C.M. - 32–3 (1994)
BOEKBESPREKING
Vermoeide helden
Eekeren, A.P.K. van - 32–3 (1994)
BOEKBESPREKING
Ambulante behandeling van eetstoornissen
Norre, J., & Vandereyken, W. - 32–3 (1994)
BOEKBESPREKING
Mijn eerste (kinder)boek over speltherapie
Nemiroff, Marc A., & Annunziata, Jane - 32–3 (1994)

Op 23 april 2020 is Pol Verhelst overleden. Hij was één van de cliëntgerichte therapeuten van het eerste uur in België en de opleider van vele hedendaagse therapeuten. Pol Verhelst heeft in 1997 een artikel gepubliceerd in ons tijdschrift: Overinvolvementgedrag en de cliëntgerichte...