Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Nummer 1 1994

ARTIKEL
Afstand en nabijheid in psychotherapie; Hoe warm het kan zijn en hoe ver. Een systeemtheoretische beschouwing
Trommel, Max J. van - 32–1 (1994)
BOEKBESPREKING
Handboek groepspsychotherapie
Berk, T.J.C., en anderen (Red.) - 32–1 (1994)
BOEKBESPREKING
Praktijkboek groepspsychotherapie
Jongerius, P.J., & Eykman, J.C.B. (Red.) - 32–1 (1994)
BOEKBESPREKING
Kinderpsychotherapie, basiskennis voor de praktijk van de psychotherapie
Bruin-Beneder, Rineke de, en anderen - 32–1 (1994)
BOEKBESPREKING
Minority children and adolescents in therapy
Ho, Man Keung - 32–1 (1994)
BOEKBESPREKING
Effects of psychotherapy with children and adolescents
Weisz, John R., & Weiss, Bahr - 32–1 (1994)
BOEKBESPREKING
Rewriting the self
Freeman, Mark - 32–1 (1994)
BOEKBESPREKING
The evolving professional self
Skovholt, Thomas, & Rønnestad, Michael Helge - 32–1 (1994)
BOEKBESPREKING
Heden ik
Dorrestein, Renate - 32–1 (1994)
BOEKBESPREKING
Bulimia nervosa, effectief behandelen; een handleiding voor therapeuten
vrij toegankelijk

Jansen, Anita - 32–1 (1994)
BOEKBESPREKING
Counselling for anxiety problems
Hallam, R. - 32–1 (1994)
BOEKBESPREKING
Out of bounds
Russel, Janice - 32–1 (1994)
BOEKBESPREKING
Jaarboek voor psychiatrie en psychotherapie 1992-1993
Hoogduin, C.A.L., en anderen - 32–1 (1994)
BOEKBESPREKING
Omgaan met mensen: sociale psychiatrie
Offerhaus, R.E. - 32–1 (1994)
BOEKBESPREKING
Living and relating
Becker, Carol S. - 32–1 (1994)
BOEKBESPREKING
Warum heilt Psychotherapie
Bergantino, Len - 32–1 (1994)
BOEKBESPREKING
Zwischen Menschen
Hycner, Richard - 32–1 (1994)
BOEKBESPREKING
Verlaten en verlaten worden
Petri, H. - 32–1 (1994)
BOEKBESPREKING
Methodiek van gesprekstraining
Lang, G., & Molen, H.T. van der - 32–1 (1994)

CALL FOR PAPERS Door de corona-pandemie hebben de meesten van ons in het afgelopen jaar ervaring opgedaan met online werken. Met een themanummer over online werken willen we een forum bieden om de hierbij verworven kennis te verzamelen, systematiseren en door te geven. Heb je een bepaalde visie...