Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Nummer 2 1993

ARTIKEL
Steunende/structurerende client-centered therapie bij een borderline cliënte: Een gevalsstudie
Van de Veire, Chris - 31–2 (1993)
ARTIKEL
Het 'Zelf', een bruikbaar begrip
Werff, J.J. van der - 31–2 (1993)
ARTIKEL
Van oedipus naar narcissus
Wolf, M.H.M. de - 31–2 (1993)
REFLECTIE
Traumaverwerking: Het BASK-model van Braun
Olthuis, Felix H. - 31–2 (1993)
BOEKBESPREKING
Language, structure and change
Efran, Jay S., Lukens, Michael D., & Lukens, Robert J. - 31–2 (1993)
BOEKBESPREKING
Neue Handlungskonzepte der klientenzentrierten Psychotherapie
Sachse, Rainer, Lietaer, Germain, & Styles, William B. (Hrsg.) - 31–2 (1993)
BOEKBESPREKING
Psychotherapie im Alter
Hirsch, R.D. (Hrsg.) - 31–2 (1993)

Onze gewaardeerde collega-psychotherapeut en auteur van dit tijdschrift MARIJKE BALJON is op 21 februari jl. op 70-jarige leeftijd overleden. Zij was al geruime tijd ziek. De behandeling van complex trauma vanuit persoonsgericht experiëntieel kader lag haar na aan het hart. Behalve in ons eigen...