Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Nummer 2 1993

ARTIKEL
Steunende/structurerende client-centered therapie bij een borderline cliënte: Een gevalsstudie
Van de Veire, Chris - 31–2 (1993)
ARTIKEL
Het 'Zelf', een bruikbaar begrip
Werff, J.J. van der - 31–2 (1993)
ARTIKEL
Van oedipus naar narcissus
Wolf, M.H.M. de - 31–2 (1993)
REFLECTIE
Traumaverwerking: Het BASK-model van Braun
Olthuis, Felix H. - 31–2 (1993)
BOEKBESPREKING
Language, structure and change
Efran, Jay S., Lukens, Michael D., & Lukens, Robert J. - 31–2 (1993)
BOEKBESPREKING
Neue Handlungskonzepte der klientenzentrierten Psychotherapie
Sachse, Rainer, Lietaer, Germain, & Styles, William B. (Hrsg.) - 31–2 (1993)
BOEKBESPREKING
Psychotherapie im Alter
Hirsch, R.D. (Hrsg.) - 31–2 (1993)

Op 23 april 2020 is Pol Verhelst overleden. Hij was één van de cliëntgerichte therapeuten van het eerste uur in België en de opleider van vele hedendaagse therapeuten. Pol Verhelst heeft in 1997 een artikel gepubliceerd in ons tijdschrift: Overinvolvementgedrag en de cliëntgerichte...