Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Nummer 2 1993

ARTIKEL
Steunende/structurerende client-centered therapie bij een borderline cliënte: Een gevalsstudie
Van de Veire, Chris - 31–2 (1993)
ARTIKEL
Het 'Zelf', een bruikbaar begrip
Werff, J.J. van der - 31–2 (1993)
ARTIKEL
Van oedipus naar narcissus
Wolf, M.H.M. de - 31–2 (1993)
REFLECTIE
Traumaverwerking: Het BASK-model van Braun
Olthuis, Felix H. - 31–2 (1993)
BOEKBESPREKING
Language, structure and change
Efran, Jay S., Lukens, Michael D., & Lukens, Robert J. - 31–2 (1993)
BOEKBESPREKING
Neue Handlungskonzepte der klientenzentrierten Psychotherapie
Sachse, Rainer, Lietaer, Germain, & Styles, William B. (Hrsg.) - 31–2 (1993)
BOEKBESPREKING
Psychotherapie im Alter
Hirsch, R.D. (Hrsg.) - 31–2 (1993)

CALL FOR PAPERS Door de corona-pandemie hebben de meesten van ons in het afgelopen jaar ervaring opgedaan met online werken. Met een themanummer over online werken willen we een forum bieden om de hierbij verworven kennis te verzamelen, systematiseren en door te geven. Heb je een bepaalde visie...