Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Nummer 2 1993

ARTIKEL
Steunende/structurerende client-centered therapie bij een borderline cliënte: Een gevalsstudie
Van de Veire, Chris - 31–2 (1993)
ARTIKEL
Het 'Zelf', een bruikbaar begrip
Werff, J.J. van der - 31–2 (1993)
ARTIKEL
Van oedipus naar narcissus
Wolf, M.H.M. de - 31–2 (1993)
REFLECTIE
Traumaverwerking: Het BASK-model van Braun
Olthuis, Felix H. - 31–2 (1993)
BOEKBESPREKING
Language, structure and change
Efran, Jay S., Lukens, Michael D., & Lukens, Robert J. - 31–2 (1993)
BOEKBESPREKING
Neue Handlungskonzepte der klientenzentrierten Psychotherapie
Sachse, Rainer, Lietaer, Germain, & Styles, William B. (Hrsg.) - 31–2 (1993)
BOEKBESPREKING
Psychotherapie im Alter
Hirsch, R.D. (Hrsg.) - 31–2 (1993)

Werkbegeleider, leermeester, inspirator, dierbare collega maar bovenal iemand met een groot en gul hart. Begin februari kregen wij bericht dat Manu Dehouck is overleden. Eigenlijk willen we zeggen ‘onze Manu’ want Manu heeft veel betekend voor de VPeP. Zo is hij jaren actief geweest in regio...