Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Nummer 1 1992

ARTIKEL
Afwijziging in de diverse ontwikkelingsstadia van het kind: negatieve en positieve gevolgen voor de ik-organisatie
vrij toegankelijk

Raeymaecker, D.M.J. de - 30–1 (1992)
ARTIKEL
Het afgewezen lichaam: vasten, vreten, hongeren en hunkeren
Vandereycken, W. - 30–1 (1992)
ARTIKEL
Afwijzing en depressie
Jonghe, F. de - 30–1 (1992)
BOEKBESPREKING
The development of defense mechanisms. Theory, research and assessment
Cramer, Ph. - 30–1 (1992)
BOEKBESPREKING
Geweld in relaties
Katholiek Studiecentrum voor Geestelijke Volksgezondheid (Red.) - 30–1 (1992)
BOEKBESPREKING
De weg terug
Sporken, Paul - 30–1 (1992)
BOEKBESPREKING
Scripties schrijven in de sociale wetenschappen
Soudijn, Karel - 30–1 (1992)
BOEKBESPREKING
Denk nog wijzer
Diekstra, René - 30–1 (1992)

Op 23 april 2020 is Pol Verhelst overleden. Hij was één van de cliëntgerichte therapeuten van het eerste uur in België en de opleider van vele hedendaagse therapeuten. Pol Verhelst heeft in 1997 een artikel gepubliceerd in ons tijdschrift: Overinvolvementgedrag en de cliëntgerichte...