Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Nummer 1 1992

ARTIKEL
Afwijziging in de diverse ontwikkelingsstadia van het kind: negatieve en positieve gevolgen voor de ik-organisatie
vrij toegankelijk

Raeymaecker, D.M.J. de - 30–1 (1992)
ARTIKEL
Het afgewezen lichaam: vasten, vreten, hongeren en hunkeren
Vandereycken, W. - 30–1 (1992)
ARTIKEL
Afwijzing en depressie
vrij toegankelijk

Jonghe, F. de - 30–1 (1992)
BOEKBESPREKING
The development of defense mechanisms. Theory, research and assessment
Cramer, Ph. - 30–1 (1992)
BOEKBESPREKING
Geweld in relaties
Katholiek Studiecentrum voor Geestelijke Volksgezondheid (Red.) - 30–1 (1992)
BOEKBESPREKING
De weg terug
Sporken, Paul - 30–1 (1992)
BOEKBESPREKING
Scripties schrijven in de sociale wetenschappen
Soudijn, Karel - 30–1 (1992)
BOEKBESPREKING
Denk nog wijzer
Diekstra, René - 30–1 (1992)

CALL FOR PAPERS Door de corona-pandemie hebben de meesten van ons in het afgelopen jaar ervaring opgedaan met online werken. Met een themanummer over online werken willen we een forum bieden om de hierbij verworven kennis te verzamelen, systematiseren en door te geven. Heb je een bepaalde visie...