Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

• Houd je je bezig met een (deel)onderwerp dat aandacht verdient? • Heb je een interessant congres bezocht of ben je van plan dat te doen? • Heb je een boek gelezen dat relevant is voor onze lezers? Of zag je dat aangekondigd? • Heb je een research-artikel gelezen dat een breder publiek...