Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Pol Verhelst overleden - zijn artikel online

6 mei 2020

Op 23 april 2020 is Pol Verhelst overleden. Hij was één van de cliëntgerichte therapeuten van het eerste uur in België en de opleider van vele hedendaagse therapeuten. Pol Verhelst heeft in 1997 een artikel gepubliceerd in ons tijdschrift:
Overinvolvementgedrag en de cliëntgerichte psychotherapeutische relatie (Verhelst, Pol, Tijdschrift voor Cliëntgerichte Psychotherapie, 35–2, 121-133)
Gezien dit artikel nog uit het pre-digitaal tijdperk stamt, stond het niet op onze website. Als nagedachtenis hebben we dit artikel gedigitaliseerd. Het is voor geïnteresseerden hier te lezen.