Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Árpi Süle nieuwe hoofdredacteur

7 november 2019

"Sinds kort ben ik hoofdredacteur van dit tijdschrift. Het is een Nederlands-Vlaams wetenschappelijk tijdschrift van één van de vier hoofdstromingen binnen de wereld van de psychotherapie. Binnen deze therapierichting wordt de cliënt voornamelijk als een medemens gezien. Iemand met eigen waardigheid en groeimogelijkheden, die iets van zijn of haar leven wil maken, hoe moeilijk hij/zij het ook heeft. In praktijk betekent dit dat de cliënt het meest weet over zijn of haar eigen leven en uiteindelijk ook over wat hem of haar het meest helpt. De rol van de therapeut is eerder de cliënten helpen contact te maken met hun eigen aanvoelen hieromtrent en hierop te leren vertrouwen, dan tegen hen te zeggen wat goed is voor hen en wat niet. Met andere woorden staan we als therapeuten op gelijke hoogte met onze cliënten. Fundamenteel kampen we met dezelfde uitdagingen die eigen zijn aan het leven en we zitten met onze eigen kwetsbaarheden die in moeilijke perioden het ons erg lastig kunnen maken. Hier is uiteraard nog heel veel over te zeggen – maar daarom hebben we dan ook een tijdschrift. Ik voel me in ieder geval erg vereerd dat ik gevraagd werd voor deze functie en op deze manier mag bijdragen tot het ontwikkelen van onze therapierichting, die me erg dierbaar is. Erg bedankt voor het vertrouwen aan Wies Verheul onze vorige hoofdredactrice en aan Renate Geuzinge, Nicolette Bosselaar, Heidi Deknudt en Maaike Afschrift, de andere leden van ons tof redactieteam. En alhoewel dit tijdschrift al decennia lang een samenwerking is van de Nederlandse (VPEP - Vereniging voor Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie) en van de Vlaamse (VVCEPC) cliëntgerichte verenigingen, was de hoofdredacteur tot nu toe altijd een Nederlander. Maar aangezien je in België als migrant nooit een Vlaming kan worden, alleen een Belg, is de eerste hoofdredacteur van de Vlaamse kant geen Vlaming maar een Hongaar."