Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Themanummer 'Online werken'

5 mei 2021

CALL FOR PAPERS
Door de corona-pandemie hebben de meesten van ons in het afgelopen jaar ervaring opgedaan met online werken.
Met een themanummer over online werken willen we een forum bieden om de hierbij verworven kennis te verzamelen, systematiseren en door te geven.
Heb je een bepaalde visie of een specifieke ervaring die een aspect van het online werken belicht en wil je die met anderen delen?

Wij zijn op zoek naar bijdragen in de vorm van bijvoorbeeld
- een artikel
- een praktijkbijdrage
- een reflectie
- deelname aan een forumdiscussie

Het zou interessant zijn om al de waardevolle ervaringskennis die we tijdens het afgelopen jaar opgedaan hebben te expliciteren en bij elkaar te brengen, zodat we hieruit kunnen leren en ons gedachtegoed verder kunnen ontwikkelen.
Een eerste bijdrage is al aangekondigd: een kwalitatief onderzoek van Sigrid Vandepitte naar de ervaringen met beeldbellen bij Vlaamse en Nederlandse collega's.
Het themanummer zal begin augustus verschijnen (nummer 2021-3). Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd contact op te nemen met Árpi Süle (arpi.sule@tpep.nl).