Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Process-oriented
Existential
Interactional
Integrative

Issue 1 2023

EDITORIAL

Het jubileumjaar van zestig jaar cliëntgerichte therapie in de Lage Landen loopt aan zijn einde wanneer ik dit schrijf, en het is alweer een stuk verleden wanneer u dit nummer in handen hebt. Na een korte duik in mijn sombere gevoelens over het te snel voorbijgaan van het leven, denk ik ‘allez dan, op naar zeventig jaar!’. Mijn hoop op een positieve toekomst voor onze therapierichting stoelt op mijn eindejaarsherinneringen aan enkele bruisende evenementen zoals de Junidag van de VVCEPC, het jubileumcongres van de VPeP en het wereldcongres in Kopenhagen. Maar ook de bijdragen in dit nummer stemmen me hoopvol. Jonge en ook ervaren collega’s hebben de moeite genomen om iets voor ons tijdschrift te schrijven en op deze manier ons gedachtegoed verder te verdiepen en te verbreden.

Margo Mahieu en Kurt Renders bijten de spits af met de herwerking van het eindwerk van de eerste auteur tot een artikel. Naast een theoretische kadering wordt met een praktijkvoorbeeld mooi geïllustreerd hoe zelfkritiek getransformeerd kan worden tot zelfcompassie en zelftroost bij perfectionisme en depressie via de EFT-taak selfsoothing.

In een praktijkbijdrage beschrijft Ineke Scholten hoe ze twee modellen met elkaar combineert in haar werk als therapeut en supervisor. De ‘driehoek van Bion’ en de EFT-tango van Johnson geven haar praktische houvasten bij het omgaan met vastlopende processen om te onderzoeken en te begrijpen hoe een cliënt of een therapeut in een persoonlijk stuk geraakt werd.

In onze onderzoeksrubriek vat Lara Vesentini haar doctoraatsonderzoek samen over het ervaren van intieme en seksuele gevoelens door therapeuten voor hun cliënten. Een onderwerp dat nog steeds min of meer tot de taboesfeer behoort, hoewel het – zoals uit dit onderzoek ook blijkt – wel vaak voorkomt en het nodig is dat het in een veilig klimaat besproken kan worden.

U kunt twee columns lezen in dit nummer. In de eerste staat Evi Van Mierlo stil bij het belang van het niet wegwerken maar net bewust betekenis geven aan de ingrijpende ervaringen die we in ons leven meemaken.
Koen Van Belle wordt teruggekatapulteerd in zijn favoriete tekenfilmscène bij de confrontatie met ons ggz-landschap dat meer en meer specialistisch te werk gaat op grond van bepaalde levensdomeinen.

Er waren in het najaar drie congressen waar onze collega’s u graag verslag over uitbrengen. Sandra Hubers vat voor de afwezigen het – reeds vermelde – Jubileumcongres van de VPeP samen dat in Rotterdam plaatsvond. Dirk Wepster is naar Leuven afgezakt om het eerste congres van EFT België (emotionally focused) bij te wonen en hij keerde enthousiast naar huis. En van onze vaste verslaggeefster ter plaatse, Heidi Deknudt, krijgt u een weergave van het CELEVT-congres, dat deze keer over de rol van interpersoonlijke neurobiologie bij vroeg trauma ging.

Ten laatste kunt u inspiratie opdoen voor het aanschaffen van twee boeken die vorig jaar verschenen zijn. Marcel Gerrits Jans bespreekt voor u het werk van Jaap Wijkstra over individuatie in de geschiedenis van de filosofie en Maud Schaepkens het boek van Tine Swyngedouw over focusing.

Alhoewel u het al via de nieuwsbrieven van beide verenigingen heeft kunnen vernemen, willen we hier ook ‘officieel’ Theo Maagdenberg welkom heten en aankondigen als nieuw redactielid. Theo is van basisopleiding arts, en werkte sinds 1994 tot zijn pensionering als BIG-geregistreerde psychotherapeut. Na 23 jaar dienst bij de PAAZ te Kerkrade als arts en later als arts-psychotherapeut, zette hij vanaf 2004 zijn werkzaamheden voort bij de Riagg in Sittard (tegenwoordig: Zuyderland GGZ) en begon in 2009 ook een eigen praktijk. In deze lange tijd ontwikkelde hij affiniteit met het behandelen van mensen met persoonlijkheidsstoornissen, dissociatieve stoornissen, burn-out en hoogbegaafdheid. Hij is eind 2021 met pensioen gegaan maar is bereid om met zijn vergaarde kennis en wijsheid ons redactieteam te komen versterken. We zijn erg verheugd met zijn komst en dat we nu – na drie jaar – weer met een voltallige ploeg kunnen werken.

In naam van ons redactieteam wens ik u veel leesplezier!
Árpi Süle

 

TABLE OF CONTENTS

ARTICLE
When the reflection changes. Moving from self-criticism to self-compassion and self-soothing in EFT for perfectionism and depression
public

Margo Mahieu & Kurt Renders - 61–1 (2023)
FROM THE PRACTICE
‘Vooruit struikelen’ bij breuken en blokkades in de therapeutische relatie aan de hand van de ‘driehoek van Bion’ en de EFT-tango van Johnson
public

Ineke Scholten - 61–1 (2023)
RESEARCH
Intieme en seksuele gevoelens voor een cliënt ervaren: het taboe ontrafeld
Lara Vesentini - 61–1 (2023)
COLUMN
Herinneringen op het tafelkleed
public

Evi Van Mierlo - 61–1 (2023)
COLUMN
Wat niet weet, niet deert?
Koen Van Belle - 61–1 (2023)
CONFERENCE REPORT
Schaamte – Eerste congres van EFT België 30 september 2022, Leuven
public

Dirk Wepster - 61–1 (2023)
CONFERENCE REPORT
Living Forward, 60 jaar experiëntiële psychotherapie in de Lage Landen – Jubileumcongres van de Vereniging Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie 7 oktober 2022, Rotterdam
public

Sandra Hubers - 61–1 (2023)
CONFERENCE REPORT
Interpersoonlijke neurobiologie – Het negende CELEVT-congres 12 oktober 2022, Amersfoort
Heidi Deknudt - 61–1 (2023)
BOOK REVIEW
Jaap Wijkstra (2022). Het verloren paradijs en onze vrijheid. Individuatie in de geschiedenis van de filosofie. Gompels&Svacina.
Marcel Gerrits Jans - 61–1 (2023)
BOOK REVIEW
Tine Swyngedouw (2022). Focusing, leven in verbinding met je innerlijk kompas. Lannoo.
public

Maud Schaepkens - 61–1 (2023)