Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Process-oriented
Existential
Interactional
Integrative

Issue 1 2019

ARTICLE
Existential empathy: on experiential and existential presence
public

Siebrecht Vanhooren - 57–1 (2019)
FROM THE PRACTICE
Interactive focusing als voorbeeld van RELIFO. (Relating, Listening and Focusing instructions)
Tine Swyngedouw - 57–1 (2019)
FROM THE PRACTICE
Cursus focussen: een onderbenut potentieel in de therapiewereld
public

Chris Van de Veire - 57–1 (2019)
FROM THE PRACTICE
Ik wil je altijd blijven vinden, altijd liever. Over hoe focussen bijdraagt aan het creëren van een betekenisvolle blijvende band
Gerke Verthriest - 57–1 (2019)
INTERVIEW
Innerlijke vijanden ... bestaan niet. E-mail interview met Ann Weiser Cornell
Aaffien de Vries - 57–1 (2019)
RESEARCH
Focusing-georiënteerde experiëntiële psychotherapie: een overzicht van het wetenschappelijke onderzoek. Deel 2: Onderzoek naar microprocessen
public

Árpi Süle - 57–1 (2019)
COLUMN
Moderne devotie
Marcel Gerrits Jans - 57–1 (2019)
CONFERENCE REPORT
Vroeg Trauma, psychiatrische problematiek en suïcide. eerste landelijke trauma informed practice conferentie georganiseerd door CELEVT, 15 juni 2018, Amstelveen
Lies Bruggeman & José van Rossum - 57–1 (2019)
CONFERENCE REPORT
Congres Traumasporen – Het herstel van lichaam, brein en geest na overweldigende ervaringen. door prof. dr. van der Kolk. 21 september 2018, Ede
Heidi Deknudt - 57–1 (2019)
CONFERENCE REPORT
Being bodily alive in a vast system, een ervaringsgerichte verdieping van de focusing attitude. Tweedaagse workshop door Maaike Afschrift 28 en 29 september 2018, Veghel
Christine van Giesen - 57–1 (2019)
CONFERENCE REPORT
Schuld en schaamte, CELEVT-congres 10 oktober 2018, Amersfoort
Heidi Deknudt - 57–1 (2019)
CONFERENCE REPORT
De stille revolutie – vertrouwen op onze eigen stem. Novemberdag VVCEPC, 24 november 2018, Gent
Sigrid Vandepitte - 57–1 (2019)
BOOK REVIEW

Hilde Libbrecht - 57–1 (2019)
BOOK REVIEW
Els van Wijngaarden (2016) Voltooid leven. Over leven en willen sterven. Amsterdam/Antwerpen: Atlas Contact.
public

Hans Peters - 57–1 (2019)
BOOK REVIEW
Judith de Graaf en Jaap Zoetmulder (red.) (2018) EFT in uitvoering, een casusboek. Stichting EFT.
Elisabeth Vink - 57–1 (2019)
BOOK REVIEW
Lieve Thienpont (red.). (2017, vernieuwde uitgave). De pijn van anders zijn. Getuigenissen van (on)draaglijk lijden met Asperger. Gent: Academia Press.
Heidi Deknudt - 57–1 (2019)