Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Process-oriented
Existential
Interactional
Integrative

From the Practice

Page
1
2

2018


FROM THE PRACTICE
Focusing in dans en beweging
Gerd Parquin - 56–4 (2018)
FROM THE PRACTICE
Eugene Gendlin werkt met mijn droom, een ervaringsbericht
Dion Van Werde - 56–4 (2018)
FROM THE PRACTICE
Van Wholebody Focusing tot Relational Wholebody Focusing
Lara Peumans & Katrijn Van Loock - 56–4 (2018)
FROM THE PRACTICE
TAE – Thinking At the Edge
public

Tine Swyngedouw - 56–3 (2018)
FROM THE PRACTICE
Geweldpatronen de-escaleren: Emotionally focused couple therapy en partnergeweld
Jef Slootmaeckers & Lieven Migerode - 56–3 (2018)
FROM THE PRACTICE
Kiezen voor een kind. Het keuzeproces bekeken vanuit een existentiële invalshoek
Marjolein Brusse & Nele Stinckens - 56–3 (2018)
FROM THE PRACTICE
De kwetsbaarheid van de therapeutische relatie bij een fragiel proces: Balanceren tussen appèl en afwijzing als beginnend therapeut
Evie Kins, Willy Colin & Greet Vanaerschot - 56–2 (2018)
FROM THE PRACTICE
Verder na een affaire – werken met ontrouw
Petra Deij - 56–1 (2018)

2017


FROM THE PRACTICE
Maximale toenadering met optimale distantie: zelfonthulling van de psychotherapeut
public

Annemarie Snijder, Pia Doornbos, Els Luyendijk, Carla van der Moolen, Harry Mul & Hugo Wolters - 55–4 (2017)
FROM THE PRACTICE
Stoppen met helpen en voluit voor de ontmoeting gaan
public

Maaike Afschrift - 55–3 (2017)
FROM THE PRACTICE
Pessotherapie – Individuele therapie in een groep. Interview met Geert Heiremans
Bosselaar, Nicolette - 55–1 (2017)

2016


FROM THE PRACTICE
Focussen en Dromen
Vries de, Aaffien - 54–4 (2016)
FROM THE PRACTICE
‘Uitgeprocedeerd’ in pijn. Een thematische gespreksgroep voor mensen met chronisch lijden
public

Mertens, Pierre; Vloeberghs, Aje & Van Haegenborgh, Margot - 54–4 (2016)
FROM THE PRACTICE
Interview met Rosalien Wilting: ‘Autismespectrumstoornissen bij ouderen’
Bosselaar, Nicolette - 54–4 (2016)
FROM THE PRACTICE
En als zij erover spreken... Psychotherapeutisch omgaan met suïcidale cliënten
public

Greet Vanaerschot - 54–3 (2016)
FROM THE PRACTICE
Monitoring optimaliseert de dialoog in gezinstherapie
public

Colin, Willy - 54–2 (2016)
FROM THE PRACTICE
Existentiële demonen in de ogen kijken. Focussen vanuit de veilige plek
Missiaen, Claude - 54–1 (2016)

2015


FROM THE PRACTICE
Herstel na seksueel misbruik tussen siblings. Een verhaal uit de praktijk op een Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
Sterck, Stein de & Looveren, Anja van - 53–4 (2015)
FROM THE PRACTICE
Focussen bij jeugdigen
Peeters, Erik - 53–4 (2015)
FROM THE PRACTICE
Emotion-focused therapie bij chronische psychose: een veelbelovende nieuwe behandeling?
public

Vermeulen, Kelly - 53–3 (2015)
FROM THE PRACTICE
Cliëntgerichte groepstherapie bij mannen met traumatische ervaringen in de jeugd. In gesprek met Tjalling Weldring
public

Bosselaar, Nicolette - 53–3 (2015)
FROM THE PRACTICE
Parentificatie: de kracht van cliëntgerichte ontwikkelingsgerichte psychotherapie. Cliëntgerichte speltherapie, focussen en psychodrama als complementaire interventies
public

Verhulst, Cindy - 53–2 (2015)
FROM THE PRACTICE
Vermoeide helden: emotion-focused therapie met overlevers van seksueel misbruik
public

Renders, Kurt - 53–1 (2015)
FROM THE PRACTICE
Identiteit en zelfbeeld bij een adolescent met zelfbeschadigend gedrag. Een ontwikkelingsgerichte benadering
public

Govaerts, Jella - 53–1 (2015)

2014


FROM THE PRACTICE
EMDR als inspiratiebron voor cliëntgerichte psychotherapie bij complexe PTSS en dissociatie
public

Baljon, Marijke - 52–4 (2014)
Page
1
2

• Houd je je bezig met een (deel)onderwerp dat aandacht verdient? • Heb je een interessant congres bezocht of ben je van plan dat te doen? • Heb je een boek gelezen dat relevant is voor onze lezers? Of zag je dat aangekondigd? • Heb je een research-artikel gelezen dat een breder publiek...