Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Process-oriented
Existential
Interactional
Integrative

Een energiemodel voor burn-out

FROM THE PRACTICETheo Maagdenberg - 62–1 (2024)

PREVIEW

Sinds de coronacrisis lijkt er een forse toename te zijn van mensen met burn-out klachten. Dit gegeven was aanleiding om opnieuw stil te staan bij het begrip burn-out, te kijken in hoeverre de ‘geaccepteerde’ standaarden zouden moeten worden herzien of eventueel anders gedefinieerd, en of de ‘oude’ manier van werken nog relevant is op dit moment. Het in zwang komen van de term burn-out wordt gelinkt aan het boek A burnt-out case van Graham Greene uit 1960. Het begrip werd later wetenschappelijk op de kaart gezet door publicaties van Herbert Freudenberger (1974, 1980) en Christina Maslach (1976, 1982). Die laatste heeft ook een instrument ontwikkeld om burn-out te scoren, de Maslach Burnout Inventory (MBI). Het begrip ‘burn-out’ heeft zowel in het wetenschappelijke als in het publieke domein opgang gemaakt, zij het niet zonder...

 

The tPeP (Journal Person-centered experiential Psychotherapy) is the scientific journal for Dutch and Flemish psychotherapists, psychologists, and psychiatrists, that work from, or are interested in a client-centered perspective.