Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Process-oriented
Existential
Interactional
Integrative

‘Vooruit struikelen’ bij breuken en blokkades in de therapeutische relatie aan de hand van de ‘driehoek van Bion’ en de EFT-tango van Johnson

FROM THE PRACTICEIneke Scholten - 61–1 (2023)

PREVIEW

In deze bijdrage neem ik de lezer mee in een vermoedelijk voor velen herkenbaar thema: het omgaan met verstoringen in het proces met onze cliënten, met hun emotionele ontregeling en de daarmee gepaard gaande ontregeling in onszelf. Ik ga daar dieper op in met het experiëntiële, persoonsgerichte gedachtegoed als vertrekpunt, waarbij ik me vooral baseer op colleges, trainingen en supervisies die grote indruk op mij maakten. In de aantekeningen van al deze bijeenkomsten vond ik praktisch en toegankelijk gereedschap voor mijn groei als ervaringsgericht therapeut. Aan de vele publicaties die verschenen zijn over het emotioneel geraakt zijn van therapeuten in therapeutische relaties kunnen we aflezen hoezeer dit thema leeft. Missiaen en Verdegem (2020) illustreerden hoe supervisanten contact kunnen maken met hun belevingsstroom aan de hand ...

 

The tPeP (Journal Person-centered experiential Psychotherapy) is the scientific journal for Dutch and Flemish psychotherapists, psychologists, and psychiatrists, that work from, or are interested in a client-centered perspective.