Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Process-oriented
Existential
Interactional
Integrative

Issue 4 2021

EDITORIALÁrpi Süle - 59–4 (2021)

Het gemeenschappelijke congres van de VPeP en de VVCEPC zindert nog na wanneer we met de redactie de laatste hand leggen aan dit nummer. Het is onmogelijk om de indrukken van gisteren, de prikkelende workshops en lezingen, het weerzien met oude bekenden en het leren kennen van nieuwe mensen los te koppelen van het schrijven van dit ten geleide. Het is een ‘surfen’ op dat bruisend gevoel dat onze therapierichting zoveel te bieden heeft en dat de samenwerking tussen de Nederlandse en de Vlaamse verenigingen steeds tot zo’n vruchtbaar resultaat leidt als dit congres was en zoals we onze samenwerking in de redactie van dit tijdschrift ervaren.

In dit nummer nemen we afscheid van Annemarie Snijder, die tien jaar lang hoofdredacteur was van dit tijdschrift en die na een lang ziekteproces in de zomer is komen te overlijden. Wies Verheul nam afscheid van haar tijdens haar uitvaart uit naam van de VPeP en het tijdschrift. Annemarie zocht indertijd bij het schrijven van een ten geleide steeds naar gemeenschappelijke thema’s die de actuele bijdragen overkoepelden om er op deze wijze een geheel van te maken. Als eerbetoon aan haar doen we het deze keer ook zo en vonden we in de thema’s ‘afscheid’ en ‘verbinding’ de rode draad in dit nummer. Thema’s die uiteraard ook met elkaar samenhangen.

We nemen ook afscheid van Hilde Libbrecht als onze vaste columnist. Eveneens met pijn in het hart. Sinds 2002 deelde Hilde haar mijmeringen met ons over wat ze soms tegenkwam in haar werk, op persoonlijk vlak of in de maatschappij. Ze deed dit steeds in een prettig evenwicht van scherpzinnigheid en warmte met een sausje humor, cultuur en zelfrelativering. Haar laatste column – die u in dit nummer kan lezen – las ze bij wijze van coda voor op het congres, tijdens de presentatie van haar bundel van verzamelde columns.

Op de Junidag van de VVCEPC legde Michael Lux de verbinding tussen werkzame factoren van de persoonsgerichte houding en enkele neurowetenschappelijke theorieën. Met de vertaling van zijn artikel hierover willen we niet alleen de verbinding tussen lichamelijke en psychische processen belichten maar ook de link leggen tussen praktijk en fundamenteel onderzoek.

Ook het artikel van Leni Verhofstadt-Denève over de simultane actie-observatie strategie kan men op verschillende niveaus binnen het thema verbinding situeren. Het is niet alleen een methode die de verbinding tussen twee mensen helpt te herstellen, maar ook psychodrama met onze cliëntgerichte richting verbindt en tegelijk elementen vanuit EFT-i en EFT-c met elkaar combineert.

Met het interview wordt opnieuw de link gelegd met het congres, waar Siebrecht Vanhooren één van de plenaire lezingen gaf. In een gesprek met Árpi Süle vertelt hij hoe hij in zijn werk als prof aan de KU Leuven het experiëntiële en het existentiële met elkaar verbindt en houdt hij een warm pleidooi voor het herwaarderen van het existentiële als onze core business.

In onze onderzoeksrubriek bespreekt Marjoleine Streefkerk een studie naar accelerated experiential dynamic psychotherapy. We hebben in 1999 een themanummer gewijd aan deze therapievorm waarin – zoals de naam al zegt – experiëntiële en dynamische elementen met elkaar verbonden worden. We hebben dat oude nummer nu ook gedigitaliseerd zodat geïnteresseerden het op onze website kunnen lezen.

Marcel Gerrits Jans brengt u een uitgebreid verslag van de veertiende conferentie van de WAPCEPC die deze zomer in Auckland, Nieuw-Zeeland plaatsvond. Door de coronapandemie heeft hij zich slechts online kunnen verbinden met de internationale persoonsgerichte experiëntiële gemeenschap, maar dat belette hem niet om zich na afloop meer verbonden te voelen met de basiswaarden van onze therapierichting.

Bij de boekbesprekingen wordt ingegaan op uiteenlopende thema’s zoals wetenschapsfilosofie en interpersoonlijke therapie bij een posttraumatische stressstoornis. Twee andere boeken, over ongementaliseerde affecten en de belichaamde ervaring, sluiten mooi aan bij de bespreking van het autonome zenuwstelsel van Lux.

Eind vorig jaar hebben we afscheid genomen van een aantal redactieraadsleden. Omdat het voor een wetenschappelijk tijdschrift belangrijk is om verbonden te zijn met een groep experts die de ingezonden artikelen kritisch beoordelen, hebben we twee Nederlandse en twee Vlaamse collega’s aangesproken om de vacante plaatsen in te vullen. Bij deze wil ik Juliette Becking, Ellen Gunst, Grieteke Pool en Nele Stinckens verwelkomen in onze redactieraad.

Namens de redactie, Árpi Süle

The tPeP (Journal Person-centered experiential Psychotherapy) is the scientific journal for Dutch and Flemish psychotherapists, psychologists, and psychiatrists, that work from, or are interested in a client-centered perspective.