Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Process-oriented
Existential
Interactional
Integrative

#ZIN-IN Een pleidooi voor meer zingeving in onze therapieën

Vos, J., & Vitali, D. (2018). The effects of psychological meaning-centered therapies on quality of life and psychological stress: A meta-analysis. Palliative and Supportive Care, 16, 608- 632.

RESEARCHSofie Verdegem - 59–2 (2021)

PREVIEW

In deze meta-analyse worden zestig studies samengebracht die het effect onderzoeken van therapieën die het bespreken van zin- of betekenisgeving in het leven van cliënten centraal stellen. Anders dan vroeger wordt de term ‘zingeving’ losgekoppeld van de zuiver religieuze betekenis en ook onderscheiden van fenomenen als geluk, betekenisloosheid of het gebruik ervan in het dagelijkse leven. Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen betekenis ervaren in hun leven, ernaar op zoek zijn of er copingstijlen op nahouden waarin zingeving centraal staat. Zingeving wordt gedefinieerd als iemands individuele subjectieve gevoel van doelen en waarden, het begrijpen van zichzelf en van de wereld, iemands zelfwaarde, actiegerichtheid, zelfregulatie en diens omgaan met existentiële uitdagingen.